Anasayfa

Ayasofya'dan kim rahatsız oldu?
Hasan Kurt
12 Temmuz 2013

Dünkü yerel gazetelerden birinde, Ayasofya Kilisesinde namaz kılma işinden Yunanlıların rahatsız olduğu yazıldı. Yunan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Atina büyükelçiliğinden Ayasofya konusunda bilgi istemiş. Haberin devamında, 'Cami olarak tapu kaydı bulunan vakıf eserini müze olarak sunmak isteyen bir kesim konuyu uluslararası platforma taşımak istiyor. Trabzon ve bölgedeki karşı çıkışların Yunanistan'da bir grup tarafından dikkatle takip edildiği ve Yunan resmi makamlarının harekete geçirildiği öğrenildi' ifadelerine yer verildi. Haberin son bölümünde ise 'Fatih Sultan Mehmet Vakıf malı üzerinde hala Pontusçuların sorgulama yapabilmeleri ilginç bulundu' denilerek, Ayasofya'nın camiye çevrilmesine karşı çıkanlar bir yerde Pontusçu ilan edildi.

Ayasofya Kilisesini camiye çevirmek için Müslümanlık adına olmadık hileye, sahteciliğe başvuran kesim şimdi de, karşı bir kampanya yürütmeye başladı.

Ayasofya Kilise- Müzesinin cami olmasına Trabzon'da yaşayan, Trabzonlu olan, Trabzon'u seven hemen herkes karşı! Trabzon'un yüzde 90, hatta 95'i i...

Ayasofya'nın cami olmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 5 ila 10 arasında. Kamuoyunda yapılan anketler bunu gösteriyor.

Ayasofya Kilisesinin camiye çevrilmesi dini değil siyasi bir karardır.

Siyasi erk, Kilisenin cami olmasını istedi. İktidarı bürokratı ve sivil uzantısı emri yerine getirdi. Kiliseyi şimdilik camiye çevirdi.

Ayasofya Kilisesinin, içinde ve bahçesinde namaz kılanların yüzde 90'ı gösteriş için orada namaz kıldı.

Ayasofya öyle birilerinin söylediği gibi Fatih Sultan Mehmet'in vakfı da değil. Ayasofya hiçbir zaman Fatih Sultan Mehmet'in malı olmadı. Vakıfların elindeki tapu senedi de iddiam o ki sahte!

Ayasofya'nın dünya gündemine taşınmasını Yunanlılar değil gerçek Müslüman Türk halkı yapıyor. Ayasofya artık dünyanın gündemindedir.

Haberde, Ayasofya'nın müze olarak kalmasını ve camiye çevrilmesine karşı çıkanlar Pontusçu olarak suçlanıyorlar.

Bizim gibi düşünenleri bir yana bırakalım AKP'lyi Faruk Özak'tan CHP'li Volkan Canalioğlu'na, MHP'li Koray Aydın'dan AKP'li Ahmet Metin Genç'e kadar Ayasofya'nın cami olmasına karşı çıkanlar, radikal ve marjinal dinci geçinenlere göre Pontusçu!

Tekrar ediyorum, Ayasofya Müzesi, Kilisesini Vakıflar Bölge Müdürü Mazhar Yıldırım veya Trabzon'daki üç beş imam hatip veya kuran kursu bitirmiş, kuran okuyan ve dinleyen ancak anlamını dahi bilmeyen ekip camiye çevirmedi. Ayasofya'yı camiye AKP iktidarı çevirdi. Trabzon'da Ayasofya'nın camiye çevrilmesini savunanların önemli bir bölümü, siyasi iktidarın yağcısı, siyasi iktidardan çıkar bekleyen ve sağlayan kesim.

Ayasofya'nın cami olmasından bu kentte yaşayan gerçek Müslümanların büyük bir ekseriyeti rahatsız olmuştur. Ayasofya'nın camiye çevrilmesinden yalnız gerçek Müslümanlar değil dini, dili, ırkı ne olursa olsun vicdan sahibi herkesin rahatsız olması gerekir.

Nasıl ki, dünyanın herhangi bir yerindeki caminin bu devirde kiliseye, havraya çevrilmesine karşı çıkıyorsak, Ayasofya Kilisesinin de camiye çevrilmesini karşı çıkmalıyız.

Bu işin egemenlikle, Müslümanlıkla vs. uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu olay, din istismarıdır, din tüccarlığıdır, cahilliktir. Bağnazlıktır...

Ayasofya müze olarak hizmet vermeye başlayıncaya kadar da ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız.

Öyle birkaç marjinal ve radikal dinci geçinen kesimin kuru gürültüsüne pabuç bırakmayacağız!

Ayasofya'dan kim rahatsız oldu?

Ayasofya'yı kılıfa sokmak ve Allah'ı kandırmak!