Anasayfa

Prof.Dr. Süleyman Saim Tekcan
5 Ağustos 2013

Sayın "Müzeme Dokunma" platformu yetkililerine;

Ayasofya müzesi üzerine, Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü bitirme tezi olarak yayınladığım "Trabzon Ayasofya Müzesi" isimli tezim, benim bu yapıyı tanımamı ve orada Ayasofya restorasyonunu yapan David Winfield ile tanışmama vesile oldu. O dönemde çektiği tüm fotoğraflarla sayın David Winfield'ın bilgilerini ve kültür değerleri yüksek insanların bu yapıyla ne kadar gurur duyduklarını bu vesileyle öğrenmiştim.

Bugün Türkiye'nin uluslararası alandaki önde gelen müzelerinden biri olan İMOGA (İstanbul Museum of Graphic Arts)'nın kurucusu, dünyanın her tarafını ve bir bir müzelerini gezmiş bir öğretim üyesi olarak, ülkemizin müze fakiri bir ülke olması beni her zaman çok üzmüştür. Ülkemizin kültür varlıklarının korunması konusunda büyük önder Osman Hamdi Bey'in müzeciliğe verdiği önem ve Türkiyedeki kültür varlıklarının sahiplenilmesi, yabancılara karşı ülkemizin saygın yerinin korunması amaçlanmıştır. Dünyanın hiç bir ülkesinde olmayan katman katman kültür yapısına sahip ülkemizin kültürlerinin onlarca müzesi olması düşünülürken, bu kültür yapılarının ve varlıklarının birileri tarafından farklı amaçla kullanılması üzücüdür. Çağdaş ülkeler yaşamlarını bu kültürler üzerine inşa ederler. Trabzonda bulunan Ayasofya Müzesinin başka bir amaçla kullanılması çağdaş Türk insanı olarak herkesi üzmektedir.

Hele hele her kültür varlığı yapıyı camiye dönüştürmek, islam adına yapılan en büyük ihanettir. Trabzonda doğmuş Babam Hoca Temel Efendi'nin(Trabzon'un en saygın hocalarından, din adamlarından biri olması) dini bütün olarak yetişmiş beni 'Süleyman Saim Tekcan' ı yaralamaktadır. Annem Hacı Seher Hanım, o da dindar bir kadındı. Böyle bir ailenin çocuğu olarak benim bir müzeci olmam, bu konuda benim söz söylememi haklı kılmaktadır. Biz, dinimizi en güzel şekilde temsil edip yüceltilmesi için elimizden geleni yapmayı vazife edinmişken, cehaletle mücadele etmekten yorgun düşmek istemiyoruz. Memleketimiz Trabzon' u uluslararası bir bilinirlik ve merkez haline getirme çabalarımızda Ayasofya' nın manevi gücü de yadsınamaz. Ve ayrıca lütfen Ayasofya Müzesinin yıllarca kireç sıvalarını kazıyan ve o ibadethane'nin resimlerini iğne ile kuyu kazar gibi ortaya çıkaran David Winfield kardeşimize, bir insan olarak saygı duymamızı gerekli kılmaktadır. Hala ingilterede yaşadığını öğrendiğim, Trabzon Ayasofya aşığı kardeşime de selam olsun.

Prof.Dr.Süleyman Saim Tekcan
Mimar Sinan Üniversitesi Eski Dekanı
Işık Üniversitesi Eski Dekanı
Yeditepe Üniversitesi Eski Dekanı
İMOGA Müzesi Kurucusu