Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 18:17:54

2014 Yılı Sabahattin Sağıroğlu Trabzon’a Hizmet Ödülü

2014 Yılı Sabahattin Sağıroğlu Trabzon’a Hizmet Ödülü, Prof.Dr. HAŞİM KARPUZ'a verildi.

Sabahattin Sağıroğlu Trabzon’a Hizmet Ödülü, eylemiyle, söylemiyle, düşüncesiyle Trabzon'a yönelik çalışmalar yapmış, hizmet etmiş insanlara verilmektedir.

Trabzon tarihi ve kültürü ile ilgili araştırmacı yayınlarından dolayı Sayın Prof.Dr. Haşim KARPUZ'a verildi.

Sayın Prof.Dr. Haşim KARPUZ, ödülünü 20 Şubat 2015 tarihinde Trabzon Valisi Sayın Abdil Celil ÖZ'den aldı.

Prof.Dr. Haşim KARPUZ,
5.2.1949 tarihinde Akçaabat’ın Taşocağı Köyü’nde doğdu. Sırası ile Gökçeler İlkokulu (1960), Akçaabat Ortaokulu (1963), Trabzon Lisesi (1967) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya ve Arkeoloji Bölümünü bitirdi (1972). Lisans tezi “Anadolu’da Prostylos Plânlı Tapınaklar” isimli çalışmasıdır. 1972/1973 öğretim yılında Şişli Lisesi’nde vekil öğretmenlik yaptı. 31.7.1973 tarihinde Kültür Bakanlığı Erzurum Müzesi asistanlığına atandı. 1978 Haziran’ında Trabzon Müzesi araştırmacılığına nakledildi. Her iki müzede yönetici ve araştırmacı olarak görev yaptı. 19.1.1983 tarihinden itibaren Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

1976 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Türk-İslam Sanatları Tarihi Ana bilim Dalı’nda Doktora yaptı (1980). Doktora konusu “Erzurum Evlerinin Türk-İslam Mesken Mimarisindeki Yeri”dir. 1983 Ağustos’undan itibaren 5 ay süre ile burslu olarak Norveç’te Oslo Folkemuseum’da açık hava müzeleri konusunda incelemelerde bulundu. 1988 yılında üniversite Doçenti, 1994 yılında Profesör oldu.

Öğretim üyeliğinin yanı sıra birçok idari görevlerde bulundu. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanal Tarihi Bölümü başkanıdır. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi Başkanlığı yaptı. S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün Türk Sanatı Anabilim Dalı Başkanı ve yönetim kurulu üyesidir. 1998-2002 yılları arasında S. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı yaptı.

Eğitim öğretim çalışmaları, idari görevlerinin yanında birçok proje yürüttü. Bu projelerden en önemlileri Selçuk Üniversitesi adına yaptığı “1930-1965 yılları arası Türkiye Dergi ve Gazeteleri Koleksiyonu’nun Tasnif ve Okuyucuya Sunulması Projesi” İle Türk Tarih Kurumu adına, “Türkiye’nin Sosyal ve Kültürel Tarihi, Konya ve Karaman’daki Kültür Varlıkları Envanteri” dir.

Anadolu Türk Mimarisi, İslam Öncesi Türk Sanatı, Türk Evi, Sanat Tarihi, Fotoğrafçılık Tarihi ve Türk Folkloru konularında yayınlanmış 150’yi aşkın makalesi bulunan Prof.Dr. Karpuz’un yayınlanmış kitapları şunlardır:

 • Erzurum'da Türk İslam Yapıları, Ankara, 1976
 • Türk-İslam Mesken Mimarisinde Erzurum Evleri, Anakara, 1984, (Düzeltilmiş 2. Baskı Ankara, 1993)
 • Erzurum Evleri, Ankara, 1989
 • Şebinkarahisar,Ankara, 1989
 • Trabzon, Ankara, 1990
 • Rize, Ankara, 1992
 • Eski Kartpostalarla Konya (A.S. Odabaşı ve A. Efe ile birlikte), Konya, 1996
 • Fotoğraflarla Geçmişte Konya, İstanbul, 1996
 • Arkeoloji Sanat Tarihinde ve El Sanatlarında Bilimsel Araştırma Teknikleri, Konya, 2001
 • Anadolu Selçuklu Mimarisi, Konya, 2004
 • Bir Zamanlar Konya Fotoğraf Albümü (A.Kuş, İ.Dıvarcı, F. Şimşek ile birlikte), Konya, 2007
 • Anadolu Selçuklu Eserleri Fotoğraf Albümü (A.Kuş, İ.Dıvarcı, F. Şimşek ile birlikte), İstanbul, 2008
 • Konya Fotoğraf Tarihi, Konya, 2008
 • Türk Kültür Varlıkları Envanteri Karaman, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2009
 • Türk Kültür Varlıkları Envanteri Konya I,II, III, Türk Tarih Kurumu, 2009

Yöneticilik Görevleri:
Selçuklu Araştırmaları Merkezi Başkanlığı 1992-2002, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 1997-1999, Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 1999-2002, Sanat Tarihi Bölüm Başkanlığı 2002-2005, Selçuklu Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü 2012.

Yayınlanma Tarihi : 3 Mart 2015