Son Güncelleme: 15 Ocak 2018 14:50:50

Ana Sayfa

2016 Yılı Sabahattin Sağıroğlu Trabzon’a Hizmet Ödülü
Tarihçi-Yazar VEYSEL USTA'ya verildi.


Sabahattin Sağıroğlu Trabzon’a Hizmet Ödülü, eylemiyle, söylemiyle, düşüncesiyle Trabzon'a yönelik çalışmalar yapmış, hizmet etmiş insanlara verilmektedir.

Veysel Usta, 1961 yılında Trabzon’un Şalpazarı İlçesinde doğdu.  İlk, Orta ve Lise öğreniminden sonra 1981-1982 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesini bitirdi. 1984 yılında Uzman olarak göreve başladığı Kültür Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğünde 1994-2005 yılları arasında Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2005 yılından buyana Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümünde Öğretim Elemanı olarak görev yapmaktadır.

Trabzon tarihi ve kültürü konusunda çeşitli araştırmalar yapan Veysel Usta’nın ilk araştırma-inceleme yazısı 1985 yılında Trabzon’da yayımlanan bir dergide yayımlandı. Bu tarihten itibaren Trabzon ve çevresi tarihine dair yazdığı bilimsel makaleler Tarih ve Toplum, Toplumsal Tarih, Milli Kültür, Türk Dünyası Araştırmaları, Türk Kültürü, E Dergisi gibi ulusal nitelikli dergilerde yayımlandı. Çalışmalarını özellikle II. Meşrutiyet, Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemi Trabzon tarihine yoğunlaştırarak bu konularda düzenlenen uluslararası ve ulusal nitelikli bilimsel sempozyumlarda tebliğler sundu, makaleler yazdı, kitaplar yayımladı. Trabzon tarihi ve kültürüne dair düzenlenen sempozyumların bilim ve düzenleme kurullarında görev alan Veysel Usta, bildiri kitaplarında editör olarak çalıştı.

1999 yılında Kenan Sarıalioğlu ile birlikte başta Trabzon olmak üzere Doğu Karadeniz bölgesi tarihi ve kültürü hakkında üretilmiş bilimsel nitelikli eserleri yayımlamak üzere kurdukları Serander Yayınevi’nin editörlüğünü yürütmektedir. Bu çerçevede 150’yi aşkın kitaba editörlük yaptı. 2006 yılından itibaren altı ayda bir çıkan ve 23. sayısı Kasım 2017 tarihinde yayımlanan hakemli, akademik Karadeniz İncelemeleri Dergisi’nin de editörlüğünü yapmaktadır.

Özellikle I. Dünya Savaşı sırasından Doğu Karadeniz bölgesinin bir kısmında yaşanan Rus işgali ve muhacirlik konusundaki çalışmalarını, Rusya arşivlerinde de sürdürmüş olup elde ettiği belgelerle konuya dair çok sayıda bilimsel konferans vermiş, radyo ve televizyon programlarına katılmıştır. Trabzon’da faaliyete geçen Trabzon Şehir Müzesi ve Ortahisar Tarih Müzesi’nde danışman olarak görev alan Usta, açılış çalışması süren Edebiyat Müzesi’nde de danışmanlık görevini sürdürmektedir.

Kitapları: 
 • Tarihi, Coğrafyası, Folkloru ile Trabzon, (1988)
 • Aziz Aktulga Hayatı, Kişiliği ve Şiirleri (Trabzon Belediyesi, 1990)
 • Balkan Harbinde 87. Alay / Trabzon Gönüllüleri (Trabzon Belediyesi,1994; Serander Yayınları 2009)
 • Milli Mücadelede Trabzon Vilayetiyle Yazışmalar (Prof. Dr. Mesut Çapa ile) (Trabzon Valiliği, 1995)
 • Cumhuriyetin İlk Yıllarında Trabzon Vilayetiyle Yazışmalar (Prof. Dr. Mesut Çapa ile) (Derya Kitabevi, 1997)
 • 1930-1940 Yılları Vilayet Belgelerine Göre Trabzon (Komisyon) (Trabzon Valiliği, 1997)
 • Kitap ve Kütüphane Şiirleri Antolojisi (Kültür Bakanlığı,1998)
 • Anabasis’ten Atatürk’e Seyahatnamelerde Trabzon (Serander Yayınları, 1999)
 • Atatürk ve Trabzon. Fotoğraflar-Belgeler-Demeçler (Serander Yayınları, 2000)
 • Ahmed Rıza Trabzonî ve Manzume-i Sivastopol (Kültür Bakanlığı, 2000)
 • Arşivlere Yansıyan Belgelerle Trabzon’da Atatürk Sevgisi. (Trabzon Belediyesi, 2005)
 • Mustafa Reşit Tarakçıoğlu Hayatı, Hatıratı ve Trabzon’un Yakın Tarihi (Serander Yayınları, 2009) (Prof. Dr. Hikmet Öksüz ile birlikte)
 • Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Tarihi 1884-1950, (Ticaret ve Sanayi Odası Yayınları, 2009) (Prof. Dr. Hikmet Öksüz ve Prof. Dr. Kenan İnan ile)
 • Trabzon’da Spor I-II cilt, (A Grafik Yayınları 2011) (Prof. Dr. Hikmet Öksüz ve Atilla Alp Bölükbaşı ile)
 • Müdafaa-i Hukuk ve İstiklal Harbi Tarihinde Giresun, Osman Fikret Topallı (Hazırlayan: Veysel Usta) (Serander Yayınları, 2011)
 • Tarihe ve Kültüre Adanmış Bir Ömür: Mahmut Goloğlu’nun Yazıları. (Prof. Dr. Mehmet Okur ve Prof. Dr. Rahmi Çiçek ile) (Atatürk Araştırma Merkezi, 2016)
 • Başlangıçtan Halkevleri’ne Trabzon’da Tiyatro, (Prof. Dr. Ömer İskender Tuluk ile) (Serander Yayınları, 2017)
Makale ve Bildirilerinden bazıları
 • Bilinmeyen Bir Şair; Trabzonlu Rızaî ve Manzume-i Sivastopol. (Türk Dünyası Tarih, 1991)
 • Muharebe-i Kara Fatma. (Milli Kültür, 1991)
 • Trabzon’da Terakkiperver Fırka’nın Kuruluşu. (Tarih ve Toplum, 1994)
 • Ağaoğlu Ahmet Bey’in Milli Mücadelede Trabzon’da Verdiği Konferans. (Türk Kültürü 1996)
 • Cumhuriyet Türkiye’sinin Örnek Bir Devlet Adamı: Hasan Hüsnü Saka. (Hasan Saka’ya Armağan,. Birleşmiş Milletler Türk Derneği, 1996.)
 • Trabzon’da Saz Şairleri. (Folklor Edebiyat Dergisi. 1997)
 • Geçmişten Günümüze Trabzon Kütüphaneleri. (KTÜ tarafından düzenlenen “Geçmişten Geleceğe Trabzon Sempozyumu” Bildirisi.) (Müteferrika Dergisi 1997)
 • Erzurum Kongresi’nin Casusu Ömer Fevzi Bey ve Kongre Aleyhindeki Yazıları.(Toplumsal Tarih 1998)
 • Ağaoğlu Ahmet Bey’in Ermeni Katliamları Hakkında Bilinmeyen Bir Konferansı: Behbud Han Cevanşir’in Katli. (Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 2001)
 • Nazım Hikmet'in Trabzon Günleri. (Milliyet Sanat, Nisan 2002)
 • Trabzonlu Şairler Mehmet Murat ve Mehmet Edip Bey Arasında İstiklal Marşı Üzerine Bir Tartışma.(E Dergisi, Mart 2002)
 • Ali Şükrü Bir İttihatçıydı. Prof. Dr. Mehmet Altan'ın ‘Birinci Cumhuriyet Üzerine Notlar’ Adlı    Kitabına Bir Eleştiri. (Virgül Dergisi, Mayıs 2002.)
 • Trabzon’da Muhalif Bir Portre: Esat Ömer Eyyubi, Hayatı, Kişiliği, Gazeteciliği, Şair ve Yazarlığı. Trabzon’da Edebiyat-Edebiyatta Trabzon Sempozyumu. Kasım 2004. TÖMER Trabzon Şubesi ve Trabzon Belediyesi İşbirliğiyle)
 • Rus Bilimler Akademisi Heyeti Tarafından İşgal Yıllarında Trabzon’da Yapılan Çalışmalar ve Rusya’ya Götürülen Eserler. (Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 153, Aralık 2004.)
 • Osman Fikret Topallı ve ‘Milli Mücadelede Giresun Hatıratı’, (Karadeniz Tarihi Sempozyumu 25-26 Mayıs 2005, Trabzon 2007 KTÜ Yayınları,  Cilt:2, s. 969-982.
 • Kırım Harbi’nin Canlı Bir Tanığı: Rızâî ve Eseri Manzûme-i Sivastopol, Ciepo-17 Sempozyumu, 18-23 Temmuz 2006, Trabzon.
 • Bir Tanığın Kaleminden Hüseyin Avni Alparslan Bey, Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, Ankara 2009, Giresun Belediyesi Yayınları, Cilt: 2.
 • Trabzon Metropoliti Hrisantos’un Paris Konferansı’na Sunduğu Muhtıranın Tenkidi, 19 Mayıs ve Milli Mücadelede Samsun Sempozyumu 15-17 Mayıs 2009, Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi.
 • Karadeniz Bölgesi’nin Demografik Yapısına Dair Bir İnceleme, (Mehmet Okur ile) History Studies, Volume 1/1 2009
 • Trabzon Tarihine Bütüncül Bir Bakış, TMMOB Trabzon Kent Sempozyumu, 08-10 Eylül 2011
 • Trabzon’da Bolşevik Bir Aydın: Kahkahacı Esat Ömer Eyyubi, Hayatı, Siyasi Kişiliği, Gazeteciliği, Şair ve Yazarlığı, Müteferrika, Bahar 2011, sayı: 41.
 • Hatıratına Göre Ali Şakir Ağanoğlu, Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, 26-28 Nisan 2013.Akçaabat Belediyesi.
 • I. Dünya Savaşı Sırasında Rus Donanmasının Trabzon ve Çevresini Bombalaması, (Hikmet Öksüz ile), Türkiyat Mecmuası, 2014, Cilt 24.
 • Tanıkların Kaleminden Rus İşgalinden Sonra Trabzon’un Durumu, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 2014, Sayı 17.
 • II. Meşrutiyet ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Trabzon’da Kadın, (Bahar Usta Baki ile)Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 2016, Sayı 20.
 • Kadınların Toplumsal Yaşama Katılmalarında Öncü Bir Kurum: Trabzon Biçki Dikiş Yurtları, Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu, 20-21 Nisan 2017, Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Trabzon’da Bazı Kültür Değerlerinin/Varlıklarının Turizm Destinasyonuna Katılması Hakkında Bir Değerlendirme, (M. Reşat Sümerkan ile) Dokap Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu 23-24 Ekim 2017, Karadeniz Teknik Üniversitesi.
Yayınlanma Tarihi : 30 Aralık 2017

Ana Sayfa

Hamsi Günü Etkinliği


Vakfımız, Derneğimiz ve Kadın Platformumuzun hazırladığı geleneksel hamsi günü 3 Aralık 2017 günü Vakfımız salonunda gerçekleştirilmiştir.

Hemşehrimiz hanımefendilere ayrılmış bu özel günde Türk Halk Müziği koromuz koristleri ve kurucusu Coşkun İskenderoğlu ve kemençeci Yaşar Tepe sahne alarak büyük bir coşku yaşattılar.

Hamsi ve birbirinden lezzetli yöresel yiyeceklerimizin yanında konuk STK üyelerine horonumuz dostluk eğlence ve gastronomi kültürümüz tanıtılmıştır.

Yayınlanma Tarihi : 10 Aralık 2017

Ana Sayfa

Ihlamur Konağı Konseri


Trabzon Vakfı Türk Halk Müziği Korosu, Şef Serbülent YASUN yönetiminde 18 Kasım 2017 günü Ihlamur Konağı huzurevi ve yaşlı bakım merkezi sakinlerine konser verdi.

Yayınlanma Tarihi : 19 Kasım 2017

Ana Sayfa

TRABZON VAKFI FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ
2017-2018 GEZİ PROGRAMI


Trabzon Vakfı Fotoğrafçılık Kulübünün 2017-2018 eğitim dönemi açılış toplantısı, 30 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 11.00'de Trabzon Vakfı Genel Merkezinin 13 numaralı dairesinde yapılacaktır.

Trabzon Vakfı Fotoğrafçılık Kulübü 2017-2018 Gezi Programı

Yayınlanma Tarihi : 18 Eylül 2017

Ana Sayfa

Trabzon Vakfı Yöresel Mutfağı


Yöresel Mutfağımız ve Okuma Salonumuz yeni dönemde
09.00 ile 21:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamıştır.
Tüm hemşehrilerimizi bekleriz.

Adres: İnkılap Sokak No:18/14 06650 Kızılay-Ankara

Yayınlanma Tarihi : 5 Eylül 2017