Son Güncelleme: 26 Ekim 2020 18:52:59

29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.
Yayınlanma Tarihi : 26 Ekim 2020
Trabzon Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı - Bilgin AYGÜL

Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Prof.Dr. Kenan ARAZ

Yönetim Kurulu Genel Sekreteri - Devrim HACISALİHOĞLU

Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi - İlyas Emre YAYLA

Yönetim Kurulu Üyesi - Prof.Dr. Ruşen KELEŞ

Yönetim Kurulu Üyesi - Şevket ARZ

Yönetim Kurulu Üyesi - Sevinç TOK

Yönetim Kurulu Üyesi - Yüksel AKSU

Yönetim Kurulu Üyesi - Şaner ALAP

Yönetim Kurulu Üyesi - Lemi ATALAY

Yönetim Kurulu Üyesi - Adnan ÖZYURT

Yönetim Kurulu Üyesi - Herdem Uğur TOKEL

Yönetim Kurulu Üyesi - Sinan GÜVEN

Yayınlanma Tarihi : 7 Ekim 2020
BASIN BÜLTENİ
02.10.2020

TRABZON VAKFI'NDA YENİ YÖNETİM KURULU

Trabzon Vakfı'nın (Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı) 17'nci Olağan Genel Kurulu, Ankara'daki merkezinde toplandı.

Genel Kurul'da katılımcılar Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarına, oy birliği ile asil ve yedek üyeleri seçtiler.

Genel Kurul sonrası yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımını yapan Trabzon Vakfı'nda Başkanlığa Bilgin Aygül, Başkan Vekilliğine Prof. Dr. Kenan Araz, Genel Sekreterliğe Devrim Hacısalihoğlu, Saymanlığa İlyas Emre Yayla, Üyeliklere Prof. Dr. Ruşen Keleş, Şevket Arz, Saner Alap, Yüksel Aksu, Lemi Atalay, Herdem UğurTokel, Sinan Güven, Sevinç Tok ve Adnan Özyurt getirildi.

Kamuoyunda Trabzon Vakfı

Trabzon Vakfı şimdiye kadar gelirleriyle ihtiyaç sahibi öğrencilere burs dağıtımını üstlendi. Resim, fotoğraf, yabancı dil, folklor kursları düzenlerken halen bünyesinde faaliyetlerini devam ettiren Türk Halk Müziği (THM) ve Türk Sanat Müziği (TSM) koroları ve Trabzon Vakfı Fotoğrafçılık Kulübü'nü oluşturdu.

Trabzon Vakfı Kadın Platformu ile de önemli etkinliklere, sergi, konferans, basılı yayın çalışmalarına imza attı.

1980'li yıllardan günümüze kadar Trabzon konulu onlarca basılı eser yayımladı.

22 cilt ve bir dizinden oluşan, Kudret Emiroğlu tarafından yapılan çevrimyazılarıyla, orijinali Osmanlıca ve Latin alfabesiyle iki taraflı olarak basılan 23 ciltlik Trabzon salnameleri, geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan Trabzonlu tarihçi Hüseyin Albayrak'ın 4 ciltten oluşan Trabzon Basın Tarihi,( https://twitter.com/TrabzonV/status/1311982203258245121?s=20) çeşitli biyograf ve anı türü kitaplar, karikatür, resim, fotoğraf ve el sanatları albümleri, süreli Trabzon dergileri, Trabzon kültürü ve tarihinin aktarılması adına önemli bir birikimi oluşturdu.

(1996 yılında yayımlanan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından da desteklenen 'Trabzon İli Kıyı Yönetimi' gibi çalışmaların da içinde yer aldığı bu eserlerden bazıları için : https://twitter.com/TrabzonV/status/1312014330427301888?s=20)

Trabzon Tanıtım Günleri ile diğer illere örnek oldu

Ancak kamuoyunda daha fazla tanınması, Trabzon Vakfı'nın kurguladığı ve organizasyonunu üstlendiği Her Yönüyle Trabzon Etkinlikleri ile oldu.

(Her Yönüyle Trabzon Etkinlikleri: http://trabzonvakfi.org.tr/trabzon/cgi-bin/t?parm1=SAL&parm2=&psta1=10)

Trabzon Vakfı'nın ilkini 2007 yılında Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği bu organizasyonun ardından pek çok ilin tanıtılması için birbiri ardı sıra İstanbul, Ankara ve farklı kentlerde benzer etkinlikler düzenlenmeye başlandı.

Trabzon Vakfı, geçtiğimiz 44 yıl boyunca, Trabzon'daki hemşehrileri kadar Trabzon dışında diğer illerdeki Trabzonlular için de lobicilik faaliyetleri yürüttü.

Doğal afetlerden zarar görenler için yardım kampanyası düzenlemek veya okul yaptırmak gibi toplumsal sorumluluk projelerini üstlenen Trabzon Vakfı, çeşitli dönemlerde Trabzonspor'a gelir kazandırmak amaçlı kampanyalara da öncülük yaptı.

Trabzon Vakfı'nın geçen Mayıs ayında yapılması gereken Genel Kurul toplantısı İçişleri Bakanlığı’nın “Koronavirüs Tedbirleri” konulu genelgesi kapsamında, vakıf ve derneklerin 16.03.2020 tarihi itibariyle her türlü toplantı ve faaliyetlerinin geçici olarak ertelenmesi nedeniyle yapılamamıştı.

Trabzon Vakfı, 1976 yılında Ankara'da faaliyetlerine başlayan Trabzon Derneği bünyesinde 1986 yılında kuruldu.

Trabzon Vakfı'nın faaaliyetleri ile ilgili görsel materyaller ve detaylı içerik bilgileri:
Web: http://trabzonvakfi.org.tr
Twitter: @TrabzonV
Facebook: @AnkaraTrabzonVakfi

Yayınlanma Tarihi : 3 Ekim 2020
TRABZON İLİ VE İLÇELERİ EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI
17.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Tarih : 27.09.2020
Yer : Vakıf Merkezi
Saat : 13.00

Yönetim Kurulunun aldığı karar gereğince çoğunluklu 20.09.2020 tarihinde yapılamayan, çoğunluklu genel kurula davet gereğince çoğunluksuz olarak belirtilen; tarih, yer ve saatte Genel Kurul gerçekleştirilmiştir.

Başkan Bilgin AYGÜL Genel Kurul gündeminin 1.Maddesi gereğince yoklama yaparak, 21 asil üye, 21 vekaleten üyenin genel kurula katılım olduğunu belirterek toplantıyı açmış, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarıyla, bu Ülkeye ve Trabzon'umuz için taş üstüne taş koyan ve Vakfımızın da ebediyete intikal edenleri için bir dakikalık saygı duruşunu gerçekleştirmiştir.

Başkan Bilgin AYGÜL, gündemin 2.Maddesindeki genel kurulun yönetimi seçimi ile divana tutanaklara imza yetkisinin verilmesine ilişkin bu maddeyi oylamıştır.

Divan Başkanlığına Mahmut BAYRAM, yazmanlıklara Nuri KARA, Baki Lütfi UZUN önerilmiş, başkaca öneri olmadığı için divana tutanaklara imza atma yetkisi verilmesiyle birlikte divana önerilenler oylamaya sunulmuş her iki konu oylanarak katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Genel Kurul Divan Başkanlığı yerini aldıktan sonra, kendilerine verilen göreve teşekkür edip, gündemi genel kurulun onayına sunmuştur. Genel Kurula verilen önerge ile Yönetim ve Vakıf Üyeliğinden istifa eden Elif Güliz BAYRAM'ın kabul edilmeyen Vakıf Üyeliğinden istifası konusunun Vakıf Genel Kurulunun yetkisinde olduğu göz önünde bulundurularak verilen önerge 5.Madde olarak gündeme alınması oylanmış, önergenin oybirliği ile 5.Madde olarak gündeme alınması kararlaştırılmıştır.

Bu haliyle genel kurul gündemi dokuz madde olarak oylanmış, oy birliği ile kabul edilerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin 3.Maddesi Yönetim ve Denetim Kurullarının iki yıllık raporlarının gelir gider hesapları ile bilançolarının okunması ve görüşülmesi olup; raporlar üyelere gönderilmiş olmasına rağmen Başkan Bilgin AYGÜL tarafından, Denetim Kurulu raporu Necmettin SARAL tarafından, gelir gider hesapları ile bilançolar Fikret KAHYAOĞLU tarafından okunup üyelerin bilgisine sunulmuştur.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili söz alan olmamıştır.

Gündemin 4.Maddesindeki Yönetim ve Denetim Kurullarının raporları ve gelir gider hesapları ile bilançoların ayrı ayrı oylanmasına geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Raporu oy birliği ile, Denetim Kurulu Raporu oy birliği ile, Gelir Gider Hesapları ve bilançolar oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 5.Maddesine geçilerek, Elif Güliz BAYRAM'ın Vakıf üyeliğinden istifasına ilişkin konu görüşülmüş Genel Kurulca istifası oylanarak oy birliği ile kabul edilmemiştir.

Gündemin 6.Maddesindeki, boşalan Vakıf üyeliklerinin yerine Yönetim Kurulunca önerilen yeni üyelerin alınmasının ve Tüzük gereği üye sayısının %5 oranında artırılarak bu üyeliklere de yeni üyelerin alınmasının karara bağlanması konusu görüşülmüş, söz alan olmadığından Yönetim Kurulunca liste halinde önerilen; ZEKİ İMAMOĞLU, BORA ERSOY, SEVİNÇ TOK, ÜMİT YARDIMOĞLU, ESEN AKBAY, CANDAN AYDIN, KEMAL ALİOĞLU, SEYMEN GÖKÇE, KEMAL BOSTAN, DİLARA GÜNÜÇ, DERYA KEYF, CAHİT AKIN YILMAZ, NECMETTİN KELEŞ, KEMAL KURŞUNOĞLU, RASİM GAZİOĞLU, RAUF BEKİROĞLU, YÜKSEL ÖZTEKİN, ŞANER ALAP, ESİN SELİMOĞLU,

Ayrı ayrı oylama sunulara, asaleten ve vekaleten Genel Kurula katılan 42 üyenin oy birliği adları geçen 19 kişi Vakıf Üyeliklerine seçilmişlerdir.

Gündemin 7.Maddesindeki 2020-2021 yıllarının tahmini bütçesinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin olarak verilen önerge Fikret KAHYAOĞLU tarafından okunup üyelerin bilgisine sunulmuştur.

Bu maddeye ilişkin söz alan olmadığından oylamaya geçilmiş, 2020-2021 yıllarının tahmini bütçesi genel kurulda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 8.Maddesindeki yönetim, denetim ve onur kurulu üyelikleri seçimine geçilmiş, verilen önerge dışında kurullar için ayrıca ve başkaca aday olup olmadığı sorulmuş, başkaca aday olmadığından seçimlere geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine önerilen;
BİLGİN AYGÜL, PROF.DR.KENAN ARAZ, PROF.DR.RUŞEN KELEŞ, İLYAS EMRE YAYLA, ŞEVKET ARZ, YÜKSEL AKSU, LEMİ ATALAY, ADNAN ÖZYURT, HERDEM UĞUR TOKEL, SİNA GÜVEN, ŞANER ALAP, SEVİNÇ TOK, DEVRİM HACISALİHOĞLU,

Genel Kurula asaleten ve vekaleten katılan 42 üyenin oybirliği ile Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine önerilen;
MUAMMER ZEKİ GÜVEN, HAMDİ İLHAN, NURİ KARA, COŞKUN İSKENDEROĞLU, NAMIK GAZİOĞLU, ERDOĞAN ÜÇÜNCÜ, MUSTAFA SANCAK, ARSLAN ABANOZ, NİZAMETTİN EMİN, AHMET SALİH GENÇ, NECATİ DAYI, KEMAL ALİOĞLU, PINAR SIVALIOĞLU,

Genel Kurula asaleten ve vekaleten katılan 42 üyenin oybirliği ile Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine seçilmişlerdir.

Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine;
BÜLENT BAKİ, ÖMER FARUK İMAMOĞLU, MEHMET ÇOLAKOĞLU,

Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine;
FETHİ YILMAZ, ZEKİ İMAMOĞLU, FEHMİ YILMAZ,

Genel Kurula asaleten ve vekaleten katılan 42 üyenin oybirliği ile Denetim Kurulu Asil ve Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine seçilmişlerdir.

Onur Kurulu Asil Üyeliklerine;
MUSTAFA TURHAN, TEVRAT BAHADIR, YUSUF HASANÇEBİ,

Onur Kurulu Yedek Üyeliklerine;
MUSTAFA DOĞU, ALİ KEMAL SANCAK, YUSUF ZİYA KARAKELLE,

Önerilen bu kişiler Genel Kurula asaleten ve vekaleten katılan 42 üyenin oybirliği ile Onur Kurulu Asil ve Onur Kurulu Yedek Üyeliklerine seçilmişlerdir.

Gündemin 9.Maddesine geçilmiş, dilek ve temennilerde Başkan Bilgin AYGÜL söz alarak bu olağan üstü koşullarda genel kurula katılan üyelere teşekkür etmiş, kendilerine duyulan güvene, verilen göreve layık olmaya çalışacaklarını belirtmiş, Divan Başkanı Mahmut BAYRAM başkaca söz alan olmadığından katılanlara teşekkür ederek, yeni seçilen kurulların üyelerine divan adına başarılar dileklerini belirterek toplantıyı kapatmıştır. 27.09.2020

Divan Başkanı Mahmut BAYRAM
Yazmanlar Nuri KARA, Baki Lütfi UZUN
Yayınlanma Tarihi : 4 Ekim 2020
Trabzon Vakfı 17. Olağan Genel Kurul Duyurusu
TRABZON İLİ VE İLÇELERİ
EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI

Sayı:2020/397
Konu: 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 16.03.2020 ve E.5361 sayılı “Koronavirüs Tedbirleri” konulu genelgesi ile Vakıf ve Derneklerin 16.03.2020 tarihi itibariyle her türlü toplantı ve faaliyetleri geçici olarak ertelenmişti, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden 09.04.2020 tarih ve E. 4875 sayılı yazıyla Vakıfların toplantı ve Genel Kurulları 01.07.2020 tarihine kadar ertelenmiş olduğuna dair aldığımız yazıyla, Mayıs ayında yapılması gereken Genel Kurulumuzu ertelemek zorunda kaldık.

Vakıf yönetim kurulu üyeleriyle yaptığımız tele konferans sonucu alınan karar elden dolaştırılarak 13 tam üyenin imzası alınmıştır.

Üyelerimizin çoğunluğunun Temmuz-Ağustos ayları Ankara dışında olması sebebiyle

Vakfımızın 17. Olağan Genel Kurulu’nun 20 Eylül 2020 Pazar günü saat 13:00’de çoğunluklu olarak Vakıf merkezinde, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 27 Eylül 2020 Pazar günü saat 13:00’de Vakıf merkezinde çoğunluksuz olarak yapılmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Bilgin AYGÜL
Trabzon Vakfı Başkanı

EKİ: Karar Defteri Ön ve Arka Sayfa Fotokopileri
Karar Yazısı Fotokopisi

İnkılap Sokak No: 18/14 06650 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 1758 Faks: 0312 418 1768
www.trabzonvakfi.org.tr
eposta:trabzon@trabzonvakfi.org.tr

Yayınlanma Tarihi : 21 Mayıs 2020