Son Güncelleme: 16 Ekim 2021 14:55:58
Trabzon Vakfı 15. Olağan Genel Kurul Duyurusu

Yönetim Kurulumuz 14 Nisan 2016 Perşembe günü Vakıf merkezinde toplanarak aşağıdaki Genel Kurul kararını almıştır.

Vakfımızın 15. Olağan Genel Kurulunun 22 Mayıs 2016 Pazar günü Saat 13:00'de Vakıf Merkezinde çoğunluklu olarak, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 29 Mayıs 2016 Pazar günü saat 13:00'de Vakıf Merkezinde çoğunluksuz olarak ve aşağıdaki gündemle yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Adına Başkan Bilgin AYGÜL

GÜNDEM

 1. Yoklama, açılış ve saygı duruşu,
 2. Divan Kurulunun seçimi ve Divan'a tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi,
 3. Yönetim ve Denetim Kurullarının iki yıllık raporlarının ve gelir-gider hesapları ile bilançolarının okunması ve görüşülmesi,
 4. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası ile bilançolarının onaylanması,
 5. Boşalan Vakıf üyelerinin yerine, Yönetim Kuruluna önerilen yeni üyelerin alınmasının karara bağlanması,
 6. 2016 ve 2017 yıllarının tahmini bütçelerinin görüşülerek karara bağlanması,
 7. Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarının seçimi,
 8. Dilekler ve kapanış.
Yayınlanma Tarihi : 27 Nisan 2016

Olağanüstü Genel Kurul 8 Şubat 2015 tarihinde, saat 12:00’de İnkılap Sokak No:18/13 Kızılay adresinde bulunan Vakfımız salonunda 54 asıl, 11 vekaleten, toplam 65 üyenin katılımıyla, çoğunluksuz olarak toplanmıştır. Gündemin 1.maddesi gereği Vakıf Başkanı Bilgin AYGÜL toplantının açılışını yaparak 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Divana verilen önergeyle Divan Başkanlığına; Av.Mahmut BAYRAM, Yazman Üyeliğe Coşkun İSKENDEROĞLU’nun önerildiğini, başka önerge olup olmadığını sorarak başka önerge olmaması nedeniyle oy birliğiyle önerilen üyeler Divan Başkanlığına seçildi.

Gündemin 2.Maddesine geçildi. Divan Başkanlığı, kendilerine duyulan güvene teşekkür etti ve divana tutanakları imzalama yetkisinin verilmesini Genel Kurulun onayına sundu. Öneri oybirliğiyle kabul edildi ve gündemin 3. Maddesine geçildi.

Vakıf Senedi değişikliği nedeniyle, Vakıf Senedinin 6. Maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak aşağıdaki üyelerin kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu kararı, Genel Kurulun onayına sunuldu. Buna göre; Kenan ATASOY, Hasan Gürkan BAŞKAN, Sinan GÜVEN, Mehmet Cahit TURAN, Akın ALGAN, Kemal Atan ÇAKIRSOY, Niyazi Ender İMAMOĞLU ve Hilmi SARAL vakıf üyeliğine kabul edilip gündemin 4. Maddesine geçildi.

Gündemin 4. Maddesinde Yönetim Kurulu Seçimi için, Bilgin AYGÜL, Mustafa CİNEL, Güngör ERSOY imzalı verilen önerge ile Vakıf Yönetim Kurulu Asıl ve yedek üyeleri önerildi. Divan Başkanı başka önerge olup olmadığını sordu. Başka bir önerge olmadığından verilen bu önergede adı geçen yönetim kurulu asıl üyeleri ayrı ayrı oylanarak, oybirliğiyle seçilmişlerdir. Buna göre Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri; Bilgin AYGÜL, Prof.Dr. Kenan ARAZ, Prof.Dr. Ruşen KELEŞ, Mustafa CİNEL, Selahattin ALİOĞLU, Fikret KAHYAOĞLU, Şevket ARZ, Hayrettin İMAMOĞLU, Şenaydın ERYAVUZ, Yüksel AKSU, Elif Güliz BAYRAM, Mehmet ÇOLAKOĞLU ve Necmettin SARAL yine adı geçen önergedeki Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri ayrı ayrı oylanarak oybirliğiyle seçilmişlerdir. Buna göre; 1-Hikmet TOPALOĞLU, 2- Kudret EMİROĞLU, 3-Coşkun İSKENDEROĞLU, 4-Nuri KARA, 5-İlyas BAHADIR, 6-Haydar BAŞKAN, 7-Erdoğan ÜÇÜNCÜ, 8-Arslan ABANOZ, 9-Faruk GÜNER, 10-Mehmet Hamdi İLHAN, 11-Mehmet KAMİLOĞLU, 12-İbrahim ÇORUH, 13-Faik Ahmet ŞENEL olarak seçilmişlerdir ve gündemin 5.Maddesine geçilmiştir.

Gündemin 5.maddesinde Vakıf Başkanı Bilgin AYGÜL’e söz verildi. Bilgin AYGÜL yapmış olduğu konuşmada Genel Kurula teşekkür ederek Trabzon Etkinlikleri-9'un yine bu sene de AKM de coşkulu bir şekilde yapılacağını ifade ederek herkesin bu etkinliğe katkı sağlamasını istedi, ayrıca 10. Etkinlik için Almanya’da Trabzon Dernekleriyle görüşmeler yapıldığını, Derneğimizin kuruluşunun 40. Yılı, Vakfımızın kuruluşunun 30. Yılı, Etkinliğimizin 10.Yılını Almanya’da sanat ve kültürel ağırlıklı etkinliklerle kutlanacağını ifade etti. Yine üyelerimizden Hüseyin ALBAYRAK Vakfımızın bünyesinde bir araştırma merkezi kurulmasını, Trabzon’la ilgili projelerin bu araştırma merkezi vasıtasıyla yapılmasını önerdi. Ayrıca Ahmet KAHVECİ üyemiz çeşitli dernek ve vakıfların çalışmaların örnekler vererek bunların örnek alınmasını ifade etti ve kapanış maddesiyle toplantı sonlandırıldı.

Yayınlanma Tarihi : 10 Şubat 2015

Trabzon Vakfı 14. Olağan Genel Kurulu 1 Haziran 2014 Pazar günü Vakıf Merkezinde üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Genel Kurul aşağıdaki gündem ile toplandı:

 1. Yoklama, açılış ve saygı duruşu.
 2. Divan Kurulunun seçimi ve divana tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi.
 3. Yönetim ve Denetleme Kurullarının (2012-2013) 2 yıllık raporlarının ve gelir gider hesapları ile bilançoların okunması ve görüşülmesi.
 4. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı ibrası ile bilançoların onaylanması.
 5. Üye aidatlarının tespiti.
 6. Yapılması planlanan tüzük değişikliğinin görüşülerek onayının alınması.
 7. Boşalan vakıf üyelerinin yerine, Yönetim Kuruluna önerilen yeni üyelerin alınmasının karara bağlanması.
 8. İki Yıllık tahmini bütçelerin okunması ve görüşülerek karara bağlanması.
 9. Yönetim, Denetim ve Onur kurullarının seçimi.
 10. Dilek, temenniler ve kapanış.

Verilen önergenin kabulü üzerine Divan Başkanlığını Mehmet ÇOLAKOĞLU'nun yaptığı Genel Kurul sonucu, Trabzon Vakfı Yönetim Kurulu üyeliklerine aşağıda yazılı isimler oybirliği ile seçilmiştir:

Bilgin AYGÜL, Prof.Dr. Kenan ARAZ, Hayrettin İMAMOĞLU, Prof.Dr. Ruşen KELEŞ, Şenaydın ERYAVUZ, Selahattin ALİOĞLU, Fikret KAHYAOĞLU, Mustafa CİNEL, Şevket ARZ.

Trabzon Vakfı Yeni Yönetim Kurulu, toplanarak görev dağılımını yapacaktır.

Yayınlanma Tarihi : 2 Haziran 2014

GÜNDEM:
 1. Yoklama, açılış ve saygı duruşu.
 2. Divan Kurulunun seçimi ve divana tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi.
 3. Yönetim ve Denetleme Kurullarının (2010-2011) 2 yıllık raporlarının ve gelir gider hesapları ile bilançoların okunması ve görüşülmesi.
 4. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı ibrası ile bilançoların onaylanması.
 5. Üye aidatlarının tespiti.
 6. Boşalan vakıf üyelerinin yerine, Yönetim Kurulu'na önerilen yeni üyelerin alınmasının karara bağlanması.
 7. İki yıllık tahmini bütçelerin okunması ve görüşülerek karara bağlanması.
 8. Yönetim, Denetim ve Onur kurullarının seçimi.
 9. Dilek, temenniler ve kapanış.

Boşalan Vakıf üyelerinin yerlerine; Şadan EREN, Fethi YILMAZ, Devrim HACISALİHOĞLU, Necmettin SARAL, Zeki GÜVEN, Enbiya HASANÇEBİ, Hüseyin ALBAYRAK, Özcan KÜÇÜK, Yüksel AKSU, Dilay YENİDOĞAN, Fatmanur CUMALIOĞLU ve Ülay GÜRBAY'ın üyelikleri oy birliği ile kabul edildi.

Verilen önergenin kabulü üzerine Divan Başkanlığını Ömer Faruk İMAMOĞLU'nun yaptığı Genel Kurul sonucu, Trabzon Vakfı Yönetim Kurulu üyeliklerine aşağıda yazılı isimler oybirliği ile seçilmiştir:
Başkan Bilgin AYGÜL, Başkan Vekili Prof.Dr. Kenan ARAZ, Sekreter Hayrettin İMAMOĞLU, Muhasip Şenaydın ERYAVUZ, Üye Prof.Dr. Ruşen KELEŞ, Üye Selahattin ALİOĞLU, Üye Kazım Tuncay BEKİROĞLU, Üye Mustafa CİNEL, Üye Şevket ARZ.
Yayınlanma Tarihi : 4 Haziran 2012