Son Güncelleme: 22 Mayıs 2024 00:08:01

Trabzon Vakfı Türk Halk Müziği Korosu Konseri

Şef Serbülent Yasun yönetimindeki Trabzon Vakfı Türk Halk Müziği Korosu Konserini onurlandırmanızı dileriz.

26 Mayıs 2024 Saat 19:30
Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi Maltepe Şehit Gönenç Caddesi No:16 Çankaya-ANKARA

Yayınlanma Tarihi : 22 Mayıs 2024

Trabzon Vakfı Resim Atölyesi Sergisi

Trabzon Vakfı Resim Atölyesi Sergisi'ni onurlandırmanızı dileriz.

Sanatçılarımız:
Aynur Ocak Gündoğan, Afife Bilen, Asiye Saltık, Ayşe Köse, Fatma Hülya Sayın, Nihal Dinçer, Ülay Gürbay, Nergiz Dirlik

Açılış: 20 Mayıs 2024 Pazartesi Kokteyl Saat 17:00
Sergi 20-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında gezilebilir.
Yer: Trabzon Sanatevi Salon Garaj Yavuz Selim Bulvarı Cumhuriyet Bulvarı Özgür Caddesi No:16 Ortahisar-TRABZON

Yayınlanma Tarihi : 17 Mayıs 2024

Prof. Dr. Hakan Kulaçoğlu ile Söyleşi

Prof. Dr. Hakan Kulaçoğlu'nun konuşmacı olarak katılacağı "Trabzonspor Kaç Türlü Anlatılabilir?" konulu söyleşi 17 Mayıs 2024 Cuma günü Saat 16:30'da Trabzon Vakfı İnkılap Sokak 18/13 Kızılay-ANKARA adresinde yapılacaktır.
Katılımlarınızı bekliyoruz.
Trabzon Vakfı ve Trabzon Derneği Yönetim Kurulları

Yayınlanma Tarihi : 7 Mayıs 2024

TRABZON VAKFI´NA YENİ YÖNETİM- TAKA Gazetesi - 8 Mayıs 2024 Editör: Birol Sancak

Trabzon Vakfı'nın (Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı) 19'uncu Olağan Genel Kurulu, Ankara'daki merkezinde toplandı. Genel Kurulda katılımcılar Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarının oy birliği ile asil ve yedek üyeleri seçtiler.

İŞTE YÖNETİMİ
Genel Kurul sonrası yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımını yapan Trabzon Vakfın'da Başkanlığa Bilgin Aygül, Başkan Vekilliğine Prof.Dr.Kenan Araz, Genel Sekreterliği Mehmet Çolakoğlu, Saymanlığa İlyas Emre Yayla, Üyeliklere Prof.Dr.Ruşen Keleş, Yusuf Hasançebi, Yaşar Tan, Baki Lütfü Uzun, Herdem Uğur Tokel, Sinan Güven, Sevinç Tok, Adnan Özyurt ve Mustafa Meriç getirildi.

MÜZİK KOROLARI
Trabzon Vakfı,Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği korolarının yanısıra Resim, Fotoğrafçılık, horon kursları düzenlenmekte her yıl bu çalışmaları konser, dinleti, gösteri ve sergilerle taçlandırmaktadır. 1980'li yıllardan günümüze kadar Trabzon konulu onlarca basılı eser yayınlanmış ve bu eserler birçok üniversite kütüphaneleri ile devlet ve özel kütüphanelerde öğrenciler ve halkın bilgisine sunulmuştur. Bu eserler arasında Kudret Emiroğlu tarafından hazırlanan 23 ciltlik Trabzon SALNAMELERİ ile tarihçi Hüseyin Albayrak'ın 4 ciltten oluşan Trabzon Basın Tarihi, biyografi ve anı türü kitaplar, resim, fotoğraf, el sanatları albümleri süreli Trabzon DERGİLERİ yer almaktadır.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
Ayrıca Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından da desteklenen "Trabzon İLİ Kıyı Yönetimi" gibi bilimsel çalışmalarda Trabzon ve Karadeniz bölgesine ışık tutmaya gayret edilmiştir. Bu eserler ile yapılan çalışmalar Trabzon kültürü ve tarihinin aktarılması adına önemli bir birikim oluşturmuştur. Trabzon Vakfının kurguladığı ve organizasyonunu üstlendiği Her yönü ile Trabzon Etkinlikleri Vakfın ülke çapında taşınmasında önemli rol oynamış ve diğer illere de örnek olmuştur. Trabzon Vakfı, 1976 yılında Ankara da kurulan Trabzon Derneği bünyesinde 1986 yılında kurulmuş olup kurulduğundan bu yana Trabzon ile ilgili tüm etkinliklerin içinde olmaya devam etmektedir.

Yayınlanma Tarihi : 8 Mayıs 2024

Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı
19. Olağan Genel Kurul Çoğunluksuz Toplantı Tutanağı 28 Nisan 2024

GÜNDEM:
1- Toplantı Vakıf Başkanı Bilgin Aygül tarafından yapılan yoklama sonucu 52 asıl, 30 vekaleten Genel Kurulda hazır olduğu ve çoğunluğun sağlandığı anlaşılmış, Genel Kurul açılmıştır. Gündemin birinci maddesi gereği İstiklal Marşımızın eşliğinde Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitlerimizin ve ölen Vakıf başkan ve üyelerinin aziz hatıraları için saygı duruşunda bulunuldu.

2- Gündemin ikinci maddesine geçilerek, Divan Kurulu seçimi ve Divana tutanakların imzalama yetkisi verilmesine yönelik şifahi önerge ile Divan Başkanlığına Mahmut Bayram, Divan üyeliğine Fehmi Yılmaz, Kemal Kurşunoğlu önerilmiş, Divan teşekkülü için başkaca öneri ve talep de olmadığından, öneri oylamaya sunulmuş, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Divan Başkanı Genel Kurula teşekkür ederek, gündem maddelerini okumuş, gündeme ilave madde olup olmadığına ilişkin katılanlara çağrıda bulunmuş, herhangi bir öneri gelmediği için gündemi geldiği şekliyle oylamaya sunmuş oy birliği ile gündem kabul edilerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

3- Yönetim ve Denetim Kurullarının 2 yıllık faaliyet raporları, gelir gider hesapları, bilançoların okunmasına ilişkin olarak; Faaliyet Raporu üyelere gönderildiği için okunmadan görüşmelere geçilmesine ilişkin Divan Başkanının önerisi oy birliği ile kabul edilerek, Denetim Kurulu raporu ile gelir gider hesapları ve bilanço Mehmet Çolakoğlu tarafından, İktisadi İşletmenin gelir gider hesapları İlyas Emre Yayla tarafından okunmuş, raporların görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ilişkin Başkan Bilgin Aygül üyelere açıklamalarda bulunmuştur. Raporlar hakkında söz alan olmamıştır.

4- Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası ile ayrıntılı gelir gider hesapları, bilanço ve gelir tablolarının ve İktisadi İşletmenin gelir gider hesapları ve bilançolarının; ayrı ayrı yapılan oylamalarında, Yönetim Kurulu oy birliği ile, Denetim Kurulu oy birliği ile ibra edilmiş, gelir gider hesapları, bilanço ve gelir tabloları ile İktisadi İşletmenin gelir gider hesapları ve bilançoları oy birliği ile onaylanmıştır.

Başkan Bilgin Aygül duyulan güvene teşekkür ederek, yapılan hizmetlere ilişkin emeklerinin üyelerce karşılık bulmasından duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir.

5- Vakıf Senedinin onüçüncü Maddesine göre boşalan Vakıf üyelerinin yerine Yönetim Kurulunca önerilen yeni üyelerinin alınmasının ve tüzük gereği üye sayısının %5 oranında artırılarak bu üyeliklere de yeni üyelerin alınmasına ilişkin beşinci maddenin görüşülmesine geçilmiştir.

Söz alan Vakıf Başkanı Bilgin Aygül, üye yapılacaklarla görüşüldüğünü, üye yapılacakların büyük bir bölümünün kurucu ve vefat eden üyelerin yakınları olduğunu, yine üye olacakların bilinen kişiler olduklarını, isim belirterek bir bölümünün salonda bulunduklarını, istifa edenlere ilişkin açıklamada bulunmuştur.

Söz konusu madde ile ilgili başkaca söz alan olmadığından ve liste halinde sunulan isimleri dışında Vakıf üyeliğine yönelik bir talepte bulunulmadığından; Hasan Süha Saral, Damla Alioğlu Alper, Canan Alioğlu Uncu, Mehmet Can Başar, Asiye Saltık, Yaşar Tan, Gülbeden Aksoy, Merve Gültan, Süheyla Öztürk, Mustafa Meriç, Ayşegül Güner, Sermin Güner, Bekir Salih, Refik Tokgöz'ün Vakıf üyeliğine getirilmesine ilişkin yapılan oylamada isimleri belirtilen 14 kişinin Vakıf üyeliğine kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

6- Gündemin altıncı maddesindeki 2024-2025 yıllarının tahmini bütçesi Divan Başkanı tarafından okunmuş, görüşülmesine geçilmiş, konu hakkında söz alan olmadığından, 2024-2025 yıllarının tahmini bütçesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- Gündemin yedinci maddesine geçilerek, Vakıf Senedinin VAKFIN FAALİYETLERİ başlığı altındaki beşinci maddesinde "Vakıf 4. Maddedeki amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki yazılı faaliyetlerde bulunur." denilmektedir.

5.maddede (a) ila (g) harfleri arasında belirtilen yedi adet bende ek olarak (h) harfi ile "Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurtdışındaki Vakıflar, gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapmak" şeklinde yeni bend eklenmesine,

Vakıf Senedinin Genel Kurul Toplantılarına Çağrı adlı 18.Maddenin (b) bendinde "toplantı için üyelere yapılacak çağrının e-posta, Vakfın web sitesi, sms mesajı ve whatsApp yoluyla da duyuru yapabilmesi" şeklindeki değişikliklerin görüşülmesine geçilmiş, gündemin 7.Maddesi hakkında söz alan olmadığından öneri maddedeki oya sunulmuş madde oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- Vakıf üye aidatlarının 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yıllık 120TL'den 240TL'ye yükseltilmesine ilişkin önerinin görüşülmesine geçilmiş öneri, aidatların 01.01.2025 tarihinden itibaren yıllık 240TL'ye yükseltilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

9- Seçimlere ilişkin maddenin görüşülmesine geçilmiş, Divan Başkanlığına verilen önerge katılanların bilgisine sunulmuş, Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarının asıl ve yedek üyelikleri için liste harici başka aday olmak isteyen ya da önerilen olup ulmadığı Genel Kurulun bilgisine sunulmuş, başka aday olmadığı tespit edildikten sonra her organın asıl ve yedek üyeleri ayrı ayrı oylanmak suretiyle aşağıdaki şekilde kurullar oluşmuştur.

Açık oylama yapılmasına ilişkin öneri Genel Kurulun onayına sunulmuş, açık oylama yapılması oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu ASİL:
Bilgin Aygül, Prof.Dr. Kenan Araz, Prof.Dr. Ruşen Keleş, İlyas Emre Yayla, Yusuf Hasançebi, Mehmet Çolakoğlu, Adnan Özyurt, Yaşar Tan, Herdem Uğur Tokel, Sinan Güven, Baki Lütfü Uzun, Sevinç Tok, Mustafa Meriç.

Yönetim Kurulu YEDEK:
Ahmet Sağlam, Merve Gültan, Cahit Akın Yılmaz, Muammer Zeki Güven, Nuri Kara, Baki Remzi Suiçmez, Cansın Görkem Özyurt, Arslan Abanoz, Kemal Alioğlu, Canan Alioğlu Uncu, Faruk Güner,Fatmanur Cumalioğlu, Gülen Alioğlu.

Denetim Kurulu ASİL: Ali Kemal Sancak, Necmettin Saral, Ömer Faruk İmamoğlu.

Denetim Kurulu YEDEK:
Fehmi Yılmaz, Damla Alioğlu Alper, Zeki İmamoğlu.

Onur Kurulu ASİL:
Yusuf Bahadır, Tevrak Murat Bahadır, Mustafa Turan.

Onur Kurulu YEDEK:
Mustafa Doğu, Özkan Akçay, Yusuf Ziya Karakelle.

Organlara ilişkin ayrı ayrı yapılan oylamada her bir organa yönelik aday gösterilen yukarıda isimleri yazılı üyeler adı geçen organlara oy birliği ile seçilmişlerdir.

10- Gündemin 10. Dilek, temennier ve kapanış maddesinde söz alan Vakıf Başkanı Bilgin Aygül Vakıf çalışmalarının daha etkin, daha üretken ve daha sık sosyal kültürel faaliyetlere yer verilerek sürdürüleceğini belirtmiş, Divan Başkanı Vakfımızın tüm üyelerinin aileleri ile sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam sürdürmeleri temennisinde bulunmuş, organlara seçilenleri tebrik ederek başarı dileklerini belirtmiş, Genel Kurulu kapatmıştır. 28.04.2024

Divan Başkanı Mahmut Bayram
Divan Üyeleri Fehmi Yılmaz, Kemal Kurşunoğlu

Yayınlanma Tarihi : 5 Mayıs 2024