Son Güncelleme: 9 Temmuz 2024 11:53:29
Trabzon Vakfı Hakkında

Trabzon Vakfı Kuruluşu
12 Aralık 1986 — Sayı : 19309 Resmi Gazete Sayfa : 63

KURULUŞU

Trabzon İli ve İlçeleri, Eğitim- Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı; 1976 yılında Ankara'da kurulan ve halen çalışmalarına devam etmekte olan Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneği'nin bir kısım üyelerinin de içinde bulunduğu, Trabzon nüfusuna kayıtlı 68 kişi tarafından, 1986 yılında Ankara'da kurulmuştur.

AMAÇLAR

 1. Trabzon yöresi halk oyunlarının ve halk türkülerinin yaşamasını, gelişmesini sağlamak, yöre geleneklerini sürdürmek.

 2. Kurtuluş ve anma günleri ile ilgili olarak radyo ve televizyon programları yapmak, balo, konser, gösteri, festival ve gezi programları düzenlemek, düzenlenmiş olan programlara katılmak.

 3. Yörenin geleneklerini sürdürmek üzere toplantı ve programlar düzenlemek, düzenlenmiş olan toplantı ve programlara katılmak.

 4. Yörenin tarihi ve turistik değerlerini tanıtmak, sergiler açmak, işletilmesini sağlamak ve yardımcı olmak kaydı ile her türlü sosyal kültürel faaliyetlerde bulunmak. Vakıf gelirlerini artırmak amacı ile ilgili ticari işletme kurmak, kurulmuş olanlara katılmak.

 5. Trabzon ve Trabzonlularla ilgili olarak spor, eğitim, kültür ve sağlık faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere:

  • Genç ve yetenekli sporculara her türlü desteği sağlamak.

  • Özellikle yoksul ve yetenekli öğrencileri okutmak, korumak, burs vermek,okul ve benzeri tesisler yapmak.

  • Çeşitli kültür çalışmalarını teşvik etmek ve destek sağlamak.

  • Hastane, sağlık merkezi,dispanser gibi sağlık kurumları yaptırmak, kurmak, kuruluşlarına yardımcı olmak.

 6. Vakıf amaçlarına uygun ekonomik, sosyal, kültürel ihtiyaçları karşılamak ve yardımlaşmayı sağlamak amacı ile konut, kreş, eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik çalışmaları yapmak veya desteklemek. Hastalık, ölüm, sakatlık, fakirlik ve yoksulluk gibi durumlarda yardım yapılabilmesi için sandık ve benzeri organları oluşturmak. Düğün, nişan, ölüm gibi hallerde üyeler arasında sürekli haberleşmeyi sağlamak.

 7. Vakfa gelir temin edilmesi ve vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla, diğer faaliyetlerde bulunmak: Vakıf; gayrımenkul alabilir, inşa ettirebilir, satabilir, devlet - şirket tahvilleri veya hisse senetleri, hazine bonoları vb. menkul kıymetleri alabilir ve satabilir, holdinglere limited, anonim şirketlere iştirak edebilir, kendi bünyesinde şirketler ve işletmeler kurabilir, sigorta acenteliği vb. acentelikler, bayilikler ile ithalat, ihracat ve ticari mümessillik, taahhüt ve komisyon işleri de yapabilir. Gerekli gördüğü hallerde yardım komisyonları düzenler, bağış kabul eder.

Yayınlanma Tarihi : 29 Temmuz 2009