Son Güncelleme: 30 Aralık 2020 16:17:32
Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneği´nin 22. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 22. Olağan Genel Kurulu 23 Aralık 2018 tarihinde saat 11:00'de, İnkilap Sokak 18/14 Kızılay-Ankara adresindeki Trabzon Vakfı'nın Toplantı salonunda, Hazirun Cetvelindeki imzalardan tespit edildiği üzere 49 üyenin iştirakiyle toplandı.

Gündemin 1. maddesi gereği, Dernek Başkanı Mustafa Cinel bir konuşma yaptı ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla birlikte Büyük Önder Atatürk ve Cumhuriyet Şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Gündemin 2. maddesi olan Divan Kurulu'nun oluşturulması maddesine geçildi. Genel Kurul üyeleri arasında bulunan Özkan Akçay, Mustafa Cinel, Bilgin Aygül tarafından verilen önerge ile Divan Başkanlığına Mehmet Çolakoğlu'nun, Yazman Üyeliklerine Yusuf Ziya Karakelle ile Kemal Alioğlu'nun seçilmeleri önerildi.
Önerge, Genel Kurulun oylamasına sunuldu ve oybirliği ile kabul edilerek önergede adı geçenler tarafından Divan Kurulu oluşturuldu.

Gündemin 3. maddesi olan Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının görüşülmesi maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dernek Genel Sekreteri Özkan Akçay tarafından, Dernek Mali Raporu olan ve 2017-2018 yıllarını kapsayan gelir-gider tablosu Dernek Saymanı Faruk Güner tarafından okundu. Denetleme Kurulu Raporu ise Denetim Kurulu üyesi Nuri Kara tarafından Genel Kurul üyelerine okundu. Yönetim Kurulunun faaliyet ve hesaplarının Genel Kurulun onayına sunulması talep edildi.

Divan Başkanı Mehmet Çolakoğlu Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları hakkında görüş belirtmek isteyen olup olmadığını Genel Kurula sordu. Sözü edilen raporlar hakkında görüş belirtmek isteyen olmadığından gündemin 4. maddesine geçildi.

Gündemin 4. maddesi olan Yönetim ve Denetim Kurullarının Raporlarının ayrı ayrı oylanarak ibra edilmeleri maddesine geçildi. Divan Başkanı Mehmet Çolakoğlu bir önceki madde gereği Genel Kurul üyelerine okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2 yıllık hesap durumunu gösterir gelir-gider tablosunun ibra edilmesini Genel Kurulun onayına sundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve gelir-gider hesapları oybirliği ile ibra edildi. Yine Divan Başkanı Mehmet Çolakoğlu bir önceki maddede Genel Kurul Üyelerine okunan denetim kurulu raporunun kabulü ile ibra edilmesini Genel Kurul üyelerinin onayına sundu. 2017-2018 yıllarını kapsayan denetim kurulu raporu oybirliği ile kabul ve ibra edildi.

Gündemin 5. maddesi olan üye aidatlarının görüşülerek geçici bütçenin onaylanması maddesine geçildi. Bu maddenin görüşülmesi sırasında 50 TL/YIL olan üyelik aidatının değiştirilmemesi görüşü benimsendi ve Genel Kurulca 50 TL/YIL olan aidatın devamı oybirliği ile kabul edildi. 2019-2020 yıllarındaki gelir-gider kalemlerini gösterir geçici bütçe Dernek Saymanı Faruk Güner tarafından Genel Kurula okundu. Divan Başkanı tarafından geçici bütçe hakkında görüş belirtmek isteyenin olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı. 2019-2020 yıllarındaki gelir ve harcamaları gösterir geçici bütçeyi Divan Başkanı Genel Kurulun onayına sundu. Oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. maddesi olan Yönetim, Denetim, Disiplin Kurullarının seçimi maddesine geçildi. Dernek Üyeleri Bilgin Aygül, Selahattin Alioğlu, Yusuf Ziya Karakelle tarafından Divan Başkanlığına verilen önergede Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelikleri, Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelikleri, Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelikleri için belirlenen isimlerin dışında bu kurullara aday olmak isteyen başka bir adayın olup olmadığı Divan Başkanı tarafından Genel Kurul Üyelerine soruldu. Başka aday çıkmadığından Divan Başkanı açık oylama yapılarak önergede belirtilen isimlerin sözü edilen kurullara seçilmeleri hususunu Genel Kurulun onayına sundu. Genel Kurul, açık oylama yapılarak önergede Genel Kurula sunulan listede isimleri yazılı olan kişilerin Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulları asıl ve yedek üyeleiklerine seçilmelerini oybirliği ile kabul etti.

Buna göre
Yönetim Kurulu Asıl Üyeliklerine;
 1. Asiye Saltık,
 2. Burcu Uzuner,
 3. Çağlar Saral,
 4. Fatma Nur Cumalıoğlu,
 5. Gülen Uzun,
 6. Gülfem Işıl Kotancı,
 7. Murat Alioğlu,
 8. Necmettin Saral,
 9. Özcan Küçük,
 10. Özkan Akçay,
 11. Ülay Gürbay
Denetim Kurulu Asıl Üyeliklerine;
 1. Ali Ünal,
 2. Fehmi Yılmaz,
 3. Serkan Melikoğlu
Disiplin Kurulu Asıl Üyeliklerine;
 1. Nuri Kara,
 2. Aynur Öztekin,
 3. Sermin Güner
seçildiler.

Gündemin 7. maddesi olan dilek ve temennilere geçildi. Divan Başkanı söz almak isteyenin olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Divan Başkanı Mehmet Çolakoğlu Yönetim, Denetim, Disiplin kurullarına seçilenlere Divan Kurulu adına başarılar dileyerek Genel Kurul Toplantısını sonlandırdı.

Yayınlanma Tarihi : 6 Ocak 2019
ÇAĞRI

Derneğimizin 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı I6 Aralık 2018 Pazar Günü saat 11:00'de İnkılap Sokak 18/14 deki Vakıf salonunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı yer ve saatte 23 Aralık 2018 Pazar Günü yapılacaktır.

Olağan Kongremize katılmanızı dileriz.

30 Kasım 2018
Mustafa CİNEL
Trabzon Derneği Başkanı
GÜNDEM
 1. Açılış ve saygı duruşu,
 2. Divan Kurulunun oluşturulması,
 3. Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının görüşülmesi,
 4. Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının ayrı ayrı oylanarak ibra edilmeleri,
 5. Üye aidatlarının görüşülerek Geçici Bütçenin onaylanması,
 6. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının seçimi,
 7. Dilekler ve temenniler.
Yayınlanma Tarihi : 2 Aralık 2018
TRABZON KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
21. OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI
 1. Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneğinin 21. Olağan Kongresi 40 üyenin katılımıyla 18 Aralık 2016 Pazar günü saat 11'de Dernek Başkanı Mustafa Cinel’in konuşmasıyla açıldı. İstiklal Marşı okundu, Atatürk, şehitlerimiz ve Derneğimize hizmet eden tüm ölmüşlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu.
 2. Kongre Divan Başkanlığı seçimine geçildi: Şevket Arz Divan Başkanı, Kemal Alioğlu ve Banu Yılmaz Başkan Yardımcılığına seçildiler.
 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dernek Başkanı Mustafa Cinel tarafından okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu üzerinde söz isteyen Bilgin Aygül, Turan Ateş konuşmalarını yaptılar. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.
 4. Denetim Kurulu Raporu okundu. Denetim Kurulu Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.
 5. Üye aidatlarının 25 TL. den 50 TL. ye yükseltilmesine, geçici bütçenin yeni aidatlara göre düzenlenmesine karar verildi.
 6. Dernek Tüzüğünün 5. Maddesi gereği Dernek Üyeliği yükümlülüğünü yerin getirmeyen üyelerin üyelikten çıkarılmalarına ilişkin Disiplin Kurulu Kararı için görüşmeler yapıldı, Yönetim Kurulu, önerinin geri çekilmesini talep etti, önerinin çekilmesi doğrultusunda oy birliği ile karar verildi.
 7. Gündemin 7. Maddesi gereği Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının Selahattin Alioğlu, Aslan Abanoz ve Yusuf Ziya Karakelle tarafından verilen önerge doğrultusunda, organlara başka aday olmadığından seçimine geçildi, önerge oy birliği ile kabul edildi:
  1. Yönetim Kurulu Asil üyeliklerine aday gösterilen Mustafa Cinel, Ömer Faruk İmamoğlu, Murat Alioğlu, Fatma Nur Cumalıoğlu, Ülay Gürbay, İbrahim Eroğlu, Burcu Uzuner, Özkan Akçay, Mustafa Doğu, Faruk Güner, Muammer Zeki Güven,
  2. Yönetim Kurulu Yedek üyeliklerine aday gösterilen Metin Güven, Yüksel Öztekin, Kemal Kurşunoğlu, Kemal Alioğlu, Cemil Özgür Tomar, Mustafa Aksoy, Zeki Mermertaş,
  3. Denetim Kurulu Asil üyeliklerine aday gösterilen Mustafa Şahinoğlu, Ali Ünal, Nuri Kara,
  4. Denetim Kurulu Yedek üyeliklerine aday gösterilen Ekrem Ulusoy, Musa Bekar, Turan Akın,
  5. Disiplin Kurulu Asil üyeliklerine aday gösterilen Asiye Saltık, Ayşegül Güner, Sermin Güner,
  6. Disiplin Kurulu Yedek üyeliklerine aday gösterilen Burhan Yıldırım, Nuha Oğuz, Ahmet Salih Genç,
 8. Turan Ateş, Banu Yılmaz, Kemal Kurşunoğlu, Fatma Nur Cumalıoğlu ve Faruk Güner, Dernek Faaliyetlerinin daha çok üyeye ulaşması konusunda temennilerde bulundular. Dernek Başkanı Mustafa Cinel yeni seçilen Yönetim Kurulu Adına teşekkür konuşması yaptı. Divan Başkanı Şevket Arz yeni seçilen Yönetim ve diğer kurullara başarılar dileyerek Genel Kurulu sonuçlandırdı.

18 Aralık 2016

Yayınlanma Tarihi : 22 Aralık 2016
Trabzon Derneği
Olağan Genel Kurul Toplantısı

Derneğimizin 21. Olağan Kongresi, 11 Aralık 2016 tarihinde saat 11:00'de İnkılap Sokak 18/14 Kızılay-ANKARA adresindeki Trabzon Vakfı Ahmet Yıldız Konferans salonunda aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 18 Aralık 2016 tarihinde aynı yer ve saatte aynı gündem maddeleri ile gerçekleştirilecektir.

Tüm üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM
 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Divan Kurulunun oluşturulması
 3. Yönetim ve Denetim Kurullarının Raporlarının okunup görüşülmesi
 4. Yönetim ve Denetim Kurulları Raporlarının ayrı ayrı oylanarak ibra edilmeleri
 5. Üye aidatlarının görüşülerek Geçici Bütçenin görüşülüp onaylanması
 6. Dernek Tüzüğünün 5. maddesi gereği Dernek üyeliği yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyelerin üyelikten çıkarılmalarına ilişkin Disiplin Kurulu kararının görüşülüp karara bağlanması
 7. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının Seçimi
 8. Dilekler ve kapanış
25 Kasım 2016
Trabzon Derneği Başkanı
Mustafa Cinel
Yayınlanma Tarihi : 29 Kasım 2016
Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneği´nin
20. Olağan Genel Kurulu Yapıldı.
 1. Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneğinin 20. Olağan Genel Kurulu, 28 Aralık 2014 tarihinde saat 11:15'de Başkan Vekili Mehmet ÇOLAKOĞLU tarafından açıldı. Atatürk ve Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu.
 2. Gündemin 2. maddesi gereği Divan Kurulu seçimi yapıldı. Mahmut BAYRAM Divan Başkanlığına, Necmettin SARAL Yazman Üyeliğe oybirliği ile seçildi.
 3. Gündemin 3. maddesi gereği Yönetim ve Denetim Kurullarının raporu okundu. Başkan Selahattin ALİOĞLU söz aldı. Raporla ilgili Mahmut BAYRAM söz aldı, değerlendirmeleri Genel Kurulun dikkatine sundu.
 4. Yönetim ve Denetim Kurulu raporları katılanların oybirliği ile ibra edildi.
 5. Gündemin 5. maddesi gereği geçici bütçe üyelere dağıtıldığından ve bütçe ile ilgili konuşmak için söz alan olmadığından onaya sunuldu. Geçici bütçe oybirliği ile kabul edildi.
 6. Gündemin 6. maddesi gereği yeni Yönetim, Denetim, Onur (Disiplin) kurullarının, Selahattin ALİOĞLU, Mehmet ÇOLAKOĞLU ve Faruk GÜNER tarafından verilen önerge doğrultusunda, organlara başka aday olmadığından seçimine geçildi:
  1. Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine aday gösterilen Mustafa CİNEL, Hikmet TOPALOĞLU, Ömer Faruk İMAMOĞLU, Faruk GÜNER, Fatma Nur CUMALIOĞLU, M.Hamdi İLHAN, Ülay GÜRBAY, Zeki GÜVEN, Özkan AKÇAY, Burcu UZUNER, Özcan KÜÇÜK,
  2. Yönetim Kurulu Yedek üyeliklerine aday gösterilen Mustafa DOĞU, Metin GÜVEN, İbrahim EROĞLU, Yüksel ÖZTEKİN, Kemal KURŞUNOĞLU, Kemal ALİOĞLU, Cemil Özgür TOMAR,
  3. Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine Mustafa ŞAHİNOĞLU, Ali ÜNAL, Nuri KARA,
  4. Denetim kurulu Yedek Üyeliklerine Ekrem ULUSOY, Musa BEKAR, Turan AKIN,
  5. Disiplin Kurulu (Onur) Asil Üyeliklerine Asiye SALTIK, Ayşegül GÜNER, Sermin GÜNER,
  6. Disiplin Kurulu (Onur) Yedek Üyeliklerine Burhan YILDIRIM, Nuha OĞUZ, Ahmet Salih GENÇ oy birliği ile seçilmişlerdir.
 7. Güngör ERSOY söz alarak, Dernek etkinlik ve çalışmalarının Vakıf ile birlikte iyi bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Selahattin ALİOĞLU katılımcılara teşekkür etti. Divan Başkanı Mahmut BAYRAM yeni seçilen Yönetim ve diğer kurullara başarılar dileyerek Genel Kurulu sonuçlandırdı.
Yayınlanma Tarihi : 11 Ocak 2015