Son Güncelleme: 15 Haziran 2024 23:13:27
Aralık 1988 Trabzon Dergisinden

Pekçok özellikleriyle diğer bölgelerimizden farklılık gösteren Doğu Karadeniz'imizin, tarihi Trabzonumuzun zengin turizm değerlerinden biri de Dağ Turizmi'dir. Bu doğa olgusu, bölgenin büyük turizm potansiyeli içinde çok önemli ve gelecek vadeden değer taşımaktadır. Topoğrafik yapısı ve florası ile bu kaynağı insanların faydalanmasına açmaktaki gecikme, geri kalmışlığımızın acı bir sahnesidir.
Dağlara ve buzullara tırmanmak, kış sporları yapmak, yemyeşil çimenlerle kaplı yaylalarda yaz ve de kış tatil yapmak (yayla turizmi) sağlık açısından da büyük değer taşır. Ancak, bunun için altyapı ve tesis yönünden çok cılız kalmış, ihmal edilmiş, ne yapacağımızı dahi planlamış durumda değiliz. Bölgeye layık insanlar olmadığımız sorusu ile karşı karşıyayız!
Deniz turizmi, termalizm'i oluşturan şifalı kaynaklar, maden suları, bol ve berrak akarsular, göller, ırmaklar ve derelerle çok zengin ilimizin Dağ ve Yayla Turizmi ile bütünleşmesi, taçlanması dünyanın hiçbir yerinde rastlanmayan tabiat abidesini süsleyecektir.
Doğu Karadeniz'de Çoruh Nehri ağzından Melet çayı vadisine kadar 400 km. boyunda ve 50-60 km. eninde bir kuşak üzerindeki dağ sıraları (yükseklik 3000 m. bazen 4000 m.ye ulaşır) turistik atraksiyonlar yönünden (insan ve hayvan barındırma kapasitesi dahil) bakir sayılabilecek zenginlik kaynağıdır. Trabzon da bu değerlerin odaklaştığı kesimde yer alır. Dağ ve yayla turizminin gelişmesi; yörenin planlı bir takım tesislerle donatılmasına bağlıdır. Altyapıda ilk ele alınması ve de islahı gerekli olan yeterli, güvenilir bir yol şebekesinin tesisine kavuşmaktır. Erozyon ve sel afetleri ile bölgede ana yol şebekesinde dahi sık sık tanık olduğumuz kesintiler bu konunun önceliğini vurgulamaktadır.
Dağ etekleri, dinlenme evleri, kamp sahaları, kayak evleri, teleferik, tele-ski gibi tesislerin kurulmasında çok geç kalınmıştır. Bunun için öncelikle turizm gelişim projesini içeren bir master plana ihtiyaç vardır.
Sahilden 700-800 m.ye kadar her tondaki yeşili içeren tarım alanlarının üzerinde gür yapraklı ve devamında ibreli orman zonu yer alır.
Orman kesiminin üst kısmı yer yer 2.000-2.500 m. yükseklikteki pıatolar, bol akarsular, tamamen çimle kaplı sağlıklı yaylalarla çevrilidir. Sosyo ekonomik fonksiyonları ile kırsal yörede oluşmuş güzel yaylalar, mezralar, yaz ayları ile sınırlı olarak, bölge sakinlerine hizmet veriyor. Kışın beyaz örtüsüne bürünen, derin sessizlik içinde ilkbaharı bekleyen yaylalardan -kış döneminde de- insanların faydalanması çağımızın gereğidir.
Yörenin örnek insanı ile ilgili gelenek, görenek ve törelerin, folklörünün yaşatılması, korunması, sosyo-kültürel belgelerimizin toplanması konularındaki çalışmalar bizleri bekliyor. İhmal edilmiş bölgemiz sorunları, Devlet öncülüğünde Trabzonlu hemşehrilerimizin bilinen etkin aktivitesi ile çözümlenebilir.
Kökümüzden kopmayalım, bölge sorunlarına eğilelim.

Yayınlanma Tarihi : 29 Kasım 2009