Son Güncelleme: 19 Eylül 2020 13:46:56
Trabzon Vakfı 17. Olağan Genel Kurul Duyurusu
TRABZON İLİ VE İLÇELERİ
EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI

Sayı:2020/397
Konu: 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 16.03.2020 ve E.5361 sayılı “Koronavirüs Tedbirleri” konulu genelgesi ile Vakıf ve Derneklerin 16.03.2020 tarihi itibariyle her türlü toplantı ve faaliyetleri geçici olarak ertelenmişti, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden 09.04.2020 tarih ve E. 4875 sayılı yazıyla Vakıfların toplantı ve Genel Kurulları 01.07.2020 tarihine kadar ertelenmiş olduğuna dair aldığımız yazıyla, Mayıs ayında yapılması gereken Genel Kurulumuzu ertelemek zorunda kaldık.

Vakıf yönetim kurulu üyeleriyle yaptığımız tele konferans sonucu alınan karar elden dolaştırılarak 13 tam üyenin imzası alınmıştır.

Üyelerimizin çoğunluğunun Temmuz-Ağustos ayları Ankara dışında olması sebebiyle

Vakfımızın 17. Olağan Genel Kurulu’nun 20 Eylül 2020 Pazar günü saat 13:00’de çoğunluklu olarak Vakıf merkezinde, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 27 Eylül 2020 Pazar günü saat 13:00’de Vakıf merkezinde çoğunluksuz olarak yapılmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Bilgin AYGÜL
Trabzon Vakfı Başkanı

EKİ: Karar Defteri Ön ve Arka Sayfa Fotokopileri
Karar Yazısı Fotokopisi

İnkılap Sokak No: 18/14 06650 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 1758 Faks: 0312 418 1768
www.trabzonvakfi.org.tr
eposta:trabzon@trabzonvakfi.org.tr

Yayınlanma Tarihi : 21 Mayıs 2020
TRABZON İLİ VE İLÇELERİ
EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI
13 MAYIS 2018 TARİHLİ 16. OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

Genel Kurul 13 Mayıs 2018 tarihinde saat 13.00'de çoğunluksuz olarak toplanmış, Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin AYGÜL’ün açış konuşması ile başlamış,

Gündemin 1.Maddesi; yoklama, açılış ve saygı duruşu olarak Başkan Bilgin AYGÜL tarafından gerçekleştirildikten sonra,

Gündemin 2.Maddesi gereğince Divan Başkanlığına Av. Mahmut BAYRAM, Başkan yardımcılığına Ali Kemal SANCAK, yazman üyeliğe Nuri KARA önerilmiş, katılanların oy birliği ile divan oluşturulmuş,

Tutanakların imzalanması yetkisinin divana verilmesi hususu oylanarak oy birliği ile kabul edilmiş gündemin bundan sonraki maddeleri divan tarafından yürütülmüştür.

Gündemin 3.Maddesine geçmeden evvel gündemde yer almayan, yönetim kurulunca istifası karara bağlanan, vakfın 113 sıradaki üyesi Özcan Kadakaloğlu'nun istifasının görüşülmesi ile ilgili, dilek ve temenniler maddesinden önce gelecek madde ilavesi suretiyle tüm gündem maddeleri yeni şekliyle genel kurulun bilgisine sunularak oylandı, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3.Maddesindeki Yönetim ve Denetim Kurullarının 2 yıllık raporlarının, gelir gider hesapları ile bilânçolarının okunması ve görüşülmesi olup, faaliyet raporu başkan Bilgin AYGÜL, mali bilânçolar Fikret KAHYAOĞLU, Denetleme Kurulu Raporu Necmettin SARAL tarafından genel kurulun bilgisine sunuldu.

Raporlar hakkında söz alan Ali ÜNAL söz aldı. Kurullara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı. Bu konuda başka söz alan olmamıştır.

Gündemin 4.Maddesindeki yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası ile bilânçoların onaylanması konusunda;

Yönetim Kurulu genel kurula iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildi.

Denetim Kurulu genel kurula iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildi.

Mali bilânçolar genel kurula iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildi.

Gündemin 5.Maddesine geçilerek boşalan vakıf üyelerinin yerine Yönetim Kurulunca önerilen üyelerin alınmasının ve tüzük gereği üye sayısının %5 oranında artırılarak bu üyeliklere de yeni üyelerin alınmasının karara bağlanması konusunda verilen önergede;
Murat BAKİ, Mehmet Timur AYDEMİR, Pınar SIVALIOĞLU, Çağlar SARAL, Ahmet SAĞLAM, İlyas Emre YAYLA, Adnan ÖZYURT, Herdem TOKEL, Lemi ATALAY, Ahmet KILIÇ, Serkan MELİKOĞLU, Muammer AKYÜZ
vakıf Üyeliğine önerilmiştir.

Konu hakkında söz alan olmadığı için önerilen bu üyeler ve tüzük gereği üye sayısının toplam üye sayısının %5'ini aşmamak üzere üye sayısının artırılması ve bu üyeliklerin genel kurulca karara bağlanması hususundaki her iki öneri oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 6.Maddesi 2018 — 2020 (iki yıllık) yılı tahmini bütçenin görüşülerek karara bağlanması hususu olup, söz alan olmadığı için oylamaya geçilmiş 6.Madde geldiği şekliyle ve gelir gider fasılları arasında aktarma, artırma ve azalma yapmaya Vakıf Yönetim Kurulu yetkilidir ibaresinin de eklenmek suretiyle madde oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 7.Maddesi Yönetim Denetim ve Onur kurullarının seçimi maddesi olup verilen önergeye göre her organ için belirlenen asil ve yedek üyelikler ayrı ayrı oylanmak suretiyle kurullar oluşturulmuştur:
Yönetim Kurulu ASIL Üyeleri:
Bilgin AYGÜL, Prof Dr. Kenan ARAZ, Prof Dr. Ruşen KELEŞ, Şevket ARZ, Şenaydın ERYAVUZ, Fikret KAHYAOĞLU, Hayrettin İMAMOĞLU, Elif Güliz BAYRAM, Ömer İMAMOĞLU, İlyas Emre YAYLA, Lemi ATALAY, Yüksel AKSU, Adnan OZYURT,
Yönetim Kurulu YEDEK Üyeleri:
Herdem TOKEL, Sinan GÜVEN, Hamdi İLHAN, Necati DAYI, Erdoğan ÜÇÜNCÜ, Nuri KARA, Coşkun İSKENDEROĞLU, Aslıhan ABANOZ, Ahmet Salih GENÇ, Muammer Zeki GÜVEN, Mustafa SANCAK, Namık GAZİOĞLU, Nizamettin EMİN,
Denetim Kurulu ASIL Üyeleri:
Necmettin SARAL, Murat BEKAR, Bülent BAKİ,
Denetim Kurulu YEDEK Üyeleri:
Fethi YILMAZ, İsmet Tufan YAZICI, Fehmi YILMAZ
Onur Kurulu ASIL Üyeleri:
Mustafa TURHAN, Tevrat Murat BAHADIR, Yusuf Hasan ÇEBİ,
Onur Kurulu YEDEK Üyeleri:
Mehmet Ali YARDIMOĞLU, Mustafa DOĞU, Yusuf Ziya KARAKELLE
Seçilmişlerdir.

Her organ ve her üye için kullanılan oy sayısı aynıdır. Buna göre genel kurula 31 asil ve 10 vekâlet oyu olmak üzere 41 kişinin katıldığı tutanağa geçmesi yönünden bu maddede Genel Kurula katılan üye sayısı belirtilmiştir.

Gündeme ilave edilen ve 8.Madde olarak yer alan, Vakfın 113 sıradaki üyesi Özcan KADAKALOĞLU’nun istifasının görüşülmesi konusunda söz alan olmadığı için Özcan KADAKALOĞLU’nun istifası oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin dilek ve temenniler ve kapanışını içeren ve değişiklikle 9. Madde olarak görüşülen bu maddede, Bilgin AYGÜL söz alarak katılımlarından dolayı üyelere ve divana çalışmaları için teşekkür etti.

Divan Başkanı kurullara seçilenleri tebrik ederek, çalışmalarından dolayı başarı dileklerini iletti. Ayrıca 01.04.2018 tarihinde yapılan istişare toplantısındaki görüşler doğrultusunda Vakıf ve Derneğin çalışmalarını yürütmesi gerektiğini belirtti.

Gündemde başka görüşülecek bir konu olmadığı için genel kurul toplantısına son verildi.13.05.2018

Divan Başkanı
Av. Mahmut BAYRAM
Divan Başkan Yardımcısı
Ali Kemal SANCAK
Divan Yazmanı
Nuri KARA
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018
Trabzon Vakfı 16. Olağan Genel Kurul Duyurusu

Yönetim Kurulumuzun 6 Mart 2018 tarih ve (51) sayılı toplantısında alınan (7) no’lu kararı ile Vakfımızın 16. Olağan Genel Kurulu Toplantısının 6 Mayıs 2018 Pazar günü saat 13:00’da çoğunluklu olarak Vakıf Merkezinde, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 13 Mayıs 2018 Pazar günü saat 13:00’da çoğunluksuz olarak aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla;

Av. Elif Güliz BAYRAM
GENEL SEKRETER
Bilgin AYGÜL
BAŞKAN


GÜNDEM :

 1. Yoklama, Açılış ve Saygı Duruşu
 2. Divan Kurulu’nun Seçimi ve Divana Tutanakları İmzalama Yetkisi Verilmesi
 3. Yönetim ve Denetim Kurullarının 2 Yıllık Raporlarının ve Gelir-Gider Hesapları ile bilançolarının okunması ve görüşülmesi
 4. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası ile bilançolarının onaylanması
 5. Boşalan Vakıf Üyelerinin yerine Yönetim Kurulunca önerilen yeni üyelerin alınmasının ve tüzük gereği üye sayısının %5 oranında artırılarak bu üyeliklere de yeni üyelerin alınmasının karara bağlanması
 6. 2018 ve 2019 yıllarının tahmini bütçelerinin görüşülerek karara bağlanması
 7. Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarının seçimi
 8. Dilekler ve Kapanış
Yayınlanma Tarihi : 19 Nisan 2018

Trabzon Vakfı 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı.

Trabzon Vakfı 15. Olağan Genel Kurulu, 29 Mayıs 2016 tarihinde saat 13:00’de İnkılap Sokak No:18/13 Kızılay-ANKARA adresinde bulunan Vakıf salonunda 35 asıl, 17 vekaleten, toplam 52 üyenin katılımıyla çoğunluksuz olarak toplanmıştır.

Divan Başkanlığı'na Mahmut BAYRAM, yazmanlığa M.Zeki GÜVEN seçilmişlerdir.

Gündemin 5.maddesi gereği Dr. Murat ÜÇÜNCÜ, Dr. Hüsnü SIVALIOĞLU, Prof.Dr. Faik SARIALİOĞLU, Prof.Dr. Berna DENGİZ, Prof.Dr. Erkan İBİŞ, Mustafa TOK, Volkan ÇAKIR ve Neslihan ABANOZOĞLU'nun Vakıf üyelikleri oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 7.maddesi gereği,
Yönetim Kurulu Asıl üyeliklerine; Bilgin AYGÜL, Prof.Dr. Kenan ARAZ, Prof.Dr. Ruşen KELEŞ, Dr. Murat ÜÇÜNCÜ, Selahattin ALİOĞLU, Hayrettin İMAMOĞLU, Şenaydın ERYAVUZ, Şevket ARZ, Mustafa CİNEL, Yüksel AKSU, Mehmet ÇOLAKOĞLU, Elif Güliz BAYRAM, Fikret KAHYAOĞLU,
Denetim Kurulu Asıl üyeliklerine; Necmettin SARAL, Bülent BAKİ, Faruk GÜNER,
Onur Kurulu Asıl üyeliklerine; Mustafa TURHAN, Tevrat Murat BAHADIR, Murat BEKAR seçilmişlerdir.

Yayınlanma Tarihi : 30 Mayıs 2016
Trabzon Vakfı 15. Olağan Genel Kurul Duyurusu

Yönetim Kurulumuz 14 Nisan 2016 Perşembe günü Vakıf merkezinde toplanarak aşağıdaki Genel Kurul kararını almıştır.

Vakfımızın 15. Olağan Genel Kurulunun 22 Mayıs 2016 Pazar günü Saat 13:00'de Vakıf Merkezinde çoğunluklu olarak, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 29 Mayıs 2016 Pazar günü saat 13:00'de Vakıf Merkezinde çoğunluksuz olarak ve aşağıdaki gündemle yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Adına Başkan Bilgin AYGÜL

GÜNDEM

 1. Yoklama, açılış ve saygı duruşu,
 2. Divan Kurulunun seçimi ve Divan'a tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi,
 3. Yönetim ve Denetim Kurullarının iki yıllık raporlarının ve gelir-gider hesapları ile bilançolarının okunması ve görüşülmesi,
 4. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası ile bilançolarının onaylanması,
 5. Boşalan Vakıf üyelerinin yerine, Yönetim Kuruluna önerilen yeni üyelerin alınmasının karara bağlanması,
 6. 2016 ve 2017 yıllarının tahmini bütçelerinin görüşülerek karara bağlanması,
 7. Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarının seçimi,
 8. Dilekler ve kapanış.
Yayınlanma Tarihi : 27 Nisan 2016