Son Güncelleme: 1 Mart 2024 20:49:24
TRABZON İLİ VE İLÇELERİ EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI
18.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Vakfımızın 18. Olağan Genel Kurulu 18 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 13'de Vakıf merkezinde yapılmıştır.

Toplantı Vakıf Başkanı Bilgin Aygül tarafından açılmış, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Divan Kurulunun seçimine geçilmiş ve Divan Başkanlığına Av. Mahmut Bayram üyeliklere ise Av. Baki Lütfi Uzun ve Cahit Akın Yılmaz seçilmiştir.

Yönetim ve Denetim Kurullarının 2 yıllık raporları görüşülmüş, bu konuda söz alan önceki dönem bakanlarımızdan Vakıf Üyemiz Prof.Dr. Hikmet Sami Türk yönetim kuruluna yaptığı titiz çalışmalarıından dolayı teşekkür etmiştir. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası ile ayrıntılı gelir gider hesapları ve bilanço Genel Kurulun onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündem gereği vefat ve istifa nedeniyle boşalan üyeler ile Vakıf senedine göre üye sayısının % 5 oranında Vakfa yeni üye alınması maddesine göre;
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL, FİKRET KOÇ, AZİZ İSKENDER KUTOĞLU, EDA NUR ABANOZOĞLU, MERVE NAZ ABANOZOĞLU, GÜVEN CİRAV, BAKİ REMZİ SUİÇMEZ, GÜLCAN BAYULU, ERDİNÇ ÖZTEN, KAZIM BULUTAY, FİLİZ GÜNAY, İHSAN EŞ, ESMA KARA, ERTUĞRUL CANDAŞ, AHMET TAŞ, ÖZKAN AKÇAY, ERTUĞRUL AYDEMİR, CANSIN GÖRKEM ÖZYURT, NİMET BAKİ, ATİLA KELEŞ, SERAP GAZİOĞLU, adlı 21 kişinin Vakıf üyeliğine kabulü oy birliği ile onaylanmıştır.

Gündeme göre, 2022-2023 yıllarının tahmini bütçesi görüşülmüş ve 60 TL olan üye aidatlarının 01.01.2023 tarihi itibariyle 120 TL‘ye çıkarılmasına ilişkin önerge ile birlikte bu madde oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin bir diğer maddesine göre, Vakıf senedinin 18.maddesi (b) bendinde Vakfın olağan ve olağanüstü toplantılarının üyelere bildirimlerinin sadece posta yoluyla değil postaya ilaveten Vakfın web sitesi, e-posta, SMS mesajı, whatsapp gibi haberleşme kanallarından biriyle üyelere duyurulmasına şeklinde değiştirilmesine ilişkin önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarının asıl ve yedek üyelerinin seçimi maddesine göre, genel kurulca oy birliği ile onaylanan aşağıda adları yazılı üyeler, belirtilen kurullara seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Asil Üyeler;
BİLGİN AYGÜL, PROF.DR. KENAN ARAZ, PROF.DR.RUŞEN KELEŞ, İLYAS EMRE YAYLA, LEMİ ATALAY, YÜKSEL AKSU, ELİF GÜLİZ BAYRAM, ADNAN ÖZYURT, HERDEM UĞUR TOKEL, SİNAN GÜVEN, ŞANER ALAP, SEVİNÇ TOK, DEVRİM HACISALİHOĞLU

Denetim Kurulu Asil Üyeler;
BÜLENT BAKİ, ÖMER FARUK İMAMOĞLU, MEHMET ÇOLAKOĞLU

Onur Kurulu Asil Üyeler;
MUSTAFA TURHAN, TEVRAT BAHADIR, YUSUF HASANÇEBİ

Vakıf Başkanı Bilgin Aygül üyelere teşekkür ederek Genel Kurul sonlandırılmıştır.

Yayınlanma Tarihi : 22 Haziran 2022
Trabzon Vakfı 18. Olağan Genel Kurul Duyurusu

Yönetim Kurulumuzun kararı gereğince Vakfımızın 18. Olağan Genel Kurulu Toplantısının 11 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 13:00’da çoğunluklu olarak Vakıf Merkezinde, (14No’lu Daire) yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 18 Haziran 2022 Cumartesi günü çoğunluksuz olarak aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla;

Devrim HACISALİHOĞLU
Genel Sekreter
Bilgin AYGÜL
Trabzon Vakfı Başkanı

GÜNDEM :

  1. Yoklama, Açılış ve Saygı Duruşu,
  2. Divan Kurulu’nun Seçimi ve Divana Tutanakları İmzalama Yetkisi Verilmesi,
  3. Yönetim ve Denetim Kurullarının 2 Yıllık Raporlarının ve Gelir-Gider Hesapları ile bilançolarının okunması ve görüşülmesi,
  4. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası ile ayrıntılı bilanço ve gelir tablolarının onaylanması,
  5. Boşalan Vakıf Üyelerinin yerine Yönetim Kurulunca önerilen yeni üyelerin alınmasının ve tüzük gereği üye sayısının %5 oranında artırılarak bu üyeliklere de yeni üyelerin alınmasının karara bağlanması,
  6. 2022 ve 2023 yıllarının tahmini bütçelerinin görüşülerek karara bağlanması,
  7. Vakıf Senedinin Genel Kurul Toplantılarına Çağrı adlı 18.maddesinin (b) bendinde toplantı için üyelere yapılacak çağrının e-posta, vakfın web sitesi, sms mesajı ve whatsApp yoluyla da duyuru yapılabilmesi şeklinde değiştirilmesinin genel kurulunun onayına sunulması,
  8. Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarının seçimi,
  9. Dilekler ve Kapanış.
Yayınlanma Tarihi : 24 Mayıs 2022
TRABZON İLİ VE İLÇELERİ EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI
17.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Tarih : 27.09.2020
Yer : Vakıf Merkezi
Saat : 13.00

Yönetim Kurulunun aldığı karar gereğince çoğunluklu 20.09.2020 tarihinde yapılamayan, çoğunluklu genel kurula davet gereğince çoğunluksuz olarak belirtilen; tarih, yer ve saatte Genel Kurul gerçekleştirilmiştir.

Başkan Bilgin AYGÜL Genel Kurul gündeminin 1.Maddesi gereğince yoklama yaparak, 21 asil üye, 21 vekaleten üyenin genel kurula katılım olduğunu belirterek toplantıyı açmış, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarıyla, bu Ülkeye ve Trabzon'umuz için taş üstüne taş koyan ve Vakfımızın da ebediyete intikal edenleri için bir dakikalık saygı duruşunu gerçekleştirmiştir.

Başkan Bilgin AYGÜL, gündemin 2.Maddesindeki genel kurulun yönetimi seçimi ile divana tutanaklara imza yetkisinin verilmesine ilişkin bu maddeyi oylamıştır.

Divan Başkanlığına Mahmut BAYRAM, yazmanlıklara Nuri KARA, Baki Lütfi UZUN önerilmiş, başkaca öneri olmadığı için divana tutanaklara imza atma yetkisi verilmesiyle birlikte divana önerilenler oylamaya sunulmuş her iki konu oylanarak katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Genel Kurul Divan Başkanlığı yerini aldıktan sonra, kendilerine verilen göreve teşekkür edip, gündemi genel kurulun onayına sunmuştur. Genel Kurula verilen önerge ile Yönetim ve Vakıf Üyeliğinden istifa eden Elif Güliz BAYRAM'ın kabul edilmeyen Vakıf Üyeliğinden istifası konusunun Vakıf Genel Kurulunun yetkisinde olduğu göz önünde bulundurularak verilen önerge 5.Madde olarak gündeme alınması oylanmış, önergenin oybirliği ile 5.Madde olarak gündeme alınması kararlaştırılmıştır.

Bu haliyle genel kurul gündemi dokuz madde olarak oylanmış, oy birliği ile kabul edilerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin 3.Maddesi Yönetim ve Denetim Kurullarının iki yıllık raporlarının gelir gider hesapları ile bilançolarının okunması ve görüşülmesi olup; raporlar üyelere gönderilmiş olmasına rağmen Başkan Bilgin AYGÜL tarafından, Denetim Kurulu raporu Necmettin SARAL tarafından, gelir gider hesapları ile bilançolar Fikret KAHYAOĞLU tarafından okunup üyelerin bilgisine sunulmuştur.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili söz alan olmamıştır.

Gündemin 4.Maddesindeki Yönetim ve Denetim Kurullarının raporları ve gelir gider hesapları ile bilançoların ayrı ayrı oylanmasına geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Raporu oy birliği ile, Denetim Kurulu Raporu oy birliği ile, Gelir Gider Hesapları ve bilançolar oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 5.Maddesine geçilerek, Elif Güliz BAYRAM'ın Vakıf üyeliğinden istifasına ilişkin konu görüşülmüş Genel Kurulca istifası oylanarak oy birliği ile kabul edilmemiştir.

Gündemin 6.Maddesindeki, boşalan Vakıf üyeliklerinin yerine Yönetim Kurulunca önerilen yeni üyelerin alınmasının ve Tüzük gereği üye sayısının %5 oranında artırılarak bu üyeliklere de yeni üyelerin alınmasının karara bağlanması konusu görüşülmüş, söz alan olmadığından Yönetim Kurulunca liste halinde önerilen; ZEKİ İMAMOĞLU, BORA ERSOY, SEVİNÇ TOK, ÜMİT YARDIMOĞLU, ESEN AKBAY, CANDAN AYDIN, KEMAL ALİOĞLU, SEYMEN GÖKÇE, KEMAL BOSTAN, DİLARA GÜNÜÇ, DERYA KEYF, CAHİT AKIN YILMAZ, NECMETTİN KELEŞ, KEMAL KURŞUNOĞLU, RASİM GAZİOĞLU, RAUF BEKİROĞLU, YÜKSEL ÖZTEKİN, ŞANER ALAP, ESİN SELİMOĞLU,

Ayrı ayrı oylama sunulara, asaleten ve vekaleten Genel Kurula katılan 42 üyenin oy birliği adları geçen 19 kişi Vakıf Üyeliklerine seçilmişlerdir.

Gündemin 7.Maddesindeki 2020-2021 yıllarının tahmini bütçesinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin olarak verilen önerge Fikret KAHYAOĞLU tarafından okunup üyelerin bilgisine sunulmuştur.

Bu maddeye ilişkin söz alan olmadığından oylamaya geçilmiş, 2020-2021 yıllarının tahmini bütçesi genel kurulda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 8.Maddesindeki yönetim, denetim ve onur kurulu üyelikleri seçimine geçilmiş, verilen önerge dışında kurullar için ayrıca ve başkaca aday olup olmadığı sorulmuş, başkaca aday olmadığından seçimlere geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine önerilen;
BİLGİN AYGÜL, PROF.DR.KENAN ARAZ, PROF.DR.RUŞEN KELEŞ, İLYAS EMRE YAYLA, ŞEVKET ARZ, YÜKSEL AKSU, LEMİ ATALAY, ADNAN ÖZYURT, HERDEM UĞUR TOKEL, SİNA GÜVEN, ŞANER ALAP, SEVİNÇ TOK, DEVRİM HACISALİHOĞLU,

Genel Kurula asaleten ve vekaleten katılan 42 üyenin oybirliği ile Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine önerilen;
MUAMMER ZEKİ GÜVEN, HAMDİ İLHAN, NURİ KARA, COŞKUN İSKENDEROĞLU, NAMIK GAZİOĞLU, ERDOĞAN ÜÇÜNCÜ, MUSTAFA SANCAK, ARSLAN ABANOZ, NİZAMETTİN EMİN, AHMET SALİH GENÇ, NECATİ DAYI, KEMAL ALİOĞLU, PINAR SIVALIOĞLU,

Genel Kurula asaleten ve vekaleten katılan 42 üyenin oybirliği ile Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine seçilmişlerdir.

Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine;
BÜLENT BAKİ, ÖMER FARUK İMAMOĞLU, MEHMET ÇOLAKOĞLU,

Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine;
FETHİ YILMAZ, ZEKİ İMAMOĞLU, FEHMİ YILMAZ,

Genel Kurula asaleten ve vekaleten katılan 42 üyenin oybirliği ile Denetim Kurulu Asil ve Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine seçilmişlerdir.

Onur Kurulu Asil Üyeliklerine;
MUSTAFA TURHAN, TEVRAT BAHADIR, YUSUF HASANÇEBİ,

Onur Kurulu Yedek Üyeliklerine;
MUSTAFA DOĞU, ALİ KEMAL SANCAK, YUSUF ZİYA KARAKELLE,

Önerilen bu kişiler Genel Kurula asaleten ve vekaleten katılan 42 üyenin oybirliği ile Onur Kurulu Asil ve Onur Kurulu Yedek Üyeliklerine seçilmişlerdir.

Gündemin 9.Maddesine geçilmiş, dilek ve temennilerde Başkan Bilgin AYGÜL söz alarak bu olağan üstü koşullarda genel kurula katılan üyelere teşekkür etmiş, kendilerine duyulan güvene, verilen göreve layık olmaya çalışacaklarını belirtmiş, Divan Başkanı Mahmut BAYRAM başkaca söz alan olmadığından katılanlara teşekkür ederek, yeni seçilen kurulların üyelerine divan adına başarılar dileklerini belirterek toplantıyı kapatmıştır. 27.09.2020

Divan Başkanı Mahmut BAYRAM
Yazmanlar Nuri KARA, Baki Lütfi UZUN
Yayınlanma Tarihi : 4 Ekim 2020
Trabzon Vakfı 17. Olağan Genel Kurul Duyurusu
TRABZON İLİ VE İLÇELERİ
EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI

Sayı:2020/397
Konu: 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 16.03.2020 ve E.5361 sayılı “Koronavirüs Tedbirleri” konulu genelgesi ile Vakıf ve Derneklerin 16.03.2020 tarihi itibariyle her türlü toplantı ve faaliyetleri geçici olarak ertelenmişti, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden 09.04.2020 tarih ve E. 4875 sayılı yazıyla Vakıfların toplantı ve Genel Kurulları 01.07.2020 tarihine kadar ertelenmiş olduğuna dair aldığımız yazıyla, Mayıs ayında yapılması gereken Genel Kurulumuzu ertelemek zorunda kaldık.

Vakıf yönetim kurulu üyeleriyle yaptığımız tele konferans sonucu alınan karar elden dolaştırılarak 13 tam üyenin imzası alınmıştır.

Üyelerimizin çoğunluğunun Temmuz-Ağustos ayları Ankara dışında olması sebebiyle

Vakfımızın 17. Olağan Genel Kurulu’nun 20 Eylül 2020 Pazar günü saat 13:00’de çoğunluklu olarak Vakıf merkezinde, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 27 Eylül 2020 Pazar günü saat 13:00’de Vakıf merkezinde çoğunluksuz olarak yapılmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Bilgin AYGÜL
Trabzon Vakfı Başkanı

EKİ: Karar Defteri Ön ve Arka Sayfa Fotokopileri
Karar Yazısı Fotokopisi

İnkılap Sokak No: 18/14 06650 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 1758 Faks: 0312 418 1768
www.trabzonvakfi.org.tr
eposta:trabzon@trabzonvakfi.org.tr

Yayınlanma Tarihi : 21 Mayıs 2020
TRABZON İLİ VE İLÇELERİ
EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI
13 MAYIS 2018 TARİHLİ 16. OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

Genel Kurul 13 Mayıs 2018 tarihinde saat 13.00'de çoğunluksuz olarak toplanmış, Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin AYGÜL’ün açış konuşması ile başlamış,

Gündemin 1.Maddesi; yoklama, açılış ve saygı duruşu olarak Başkan Bilgin AYGÜL tarafından gerçekleştirildikten sonra,

Gündemin 2.Maddesi gereğince Divan Başkanlığına Av. Mahmut BAYRAM, Başkan yardımcılığına Ali Kemal SANCAK, yazman üyeliğe Nuri KARA önerilmiş, katılanların oy birliği ile divan oluşturulmuş,

Tutanakların imzalanması yetkisinin divana verilmesi hususu oylanarak oy birliği ile kabul edilmiş gündemin bundan sonraki maddeleri divan tarafından yürütülmüştür.

Gündemin 3.Maddesine geçmeden evvel gündemde yer almayan, yönetim kurulunca istifası karara bağlanan, vakfın 113 sıradaki üyesi Özcan Kadakaloğlu'nun istifasının görüşülmesi ile ilgili, dilek ve temenniler maddesinden önce gelecek madde ilavesi suretiyle tüm gündem maddeleri yeni şekliyle genel kurulun bilgisine sunularak oylandı, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3.Maddesindeki Yönetim ve Denetim Kurullarının 2 yıllık raporlarının, gelir gider hesapları ile bilânçolarının okunması ve görüşülmesi olup, faaliyet raporu başkan Bilgin AYGÜL, mali bilânçolar Fikret KAHYAOĞLU, Denetleme Kurulu Raporu Necmettin SARAL tarafından genel kurulun bilgisine sunuldu.

Raporlar hakkında söz alan Ali ÜNAL söz aldı. Kurullara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı. Bu konuda başka söz alan olmamıştır.

Gündemin 4.Maddesindeki yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası ile bilânçoların onaylanması konusunda;

Yönetim Kurulu genel kurula iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildi.

Denetim Kurulu genel kurula iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildi.

Mali bilânçolar genel kurula iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildi.

Gündemin 5.Maddesine geçilerek boşalan vakıf üyelerinin yerine Yönetim Kurulunca önerilen üyelerin alınmasının ve tüzük gereği üye sayısının %5 oranında artırılarak bu üyeliklere de yeni üyelerin alınmasının karara bağlanması konusunda verilen önergede;
Murat BAKİ, Mehmet Timur AYDEMİR, Pınar SIVALIOĞLU, Çağlar SARAL, Ahmet SAĞLAM, İlyas Emre YAYLA, Adnan ÖZYURT, Herdem TOKEL, Lemi ATALAY, Ahmet KILIÇ, Serkan MELİKOĞLU, Muammer AKYÜZ
vakıf Üyeliğine önerilmiştir.

Konu hakkında söz alan olmadığı için önerilen bu üyeler ve tüzük gereği üye sayısının toplam üye sayısının %5'ini aşmamak üzere üye sayısının artırılması ve bu üyeliklerin genel kurulca karara bağlanması hususundaki her iki öneri oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 6.Maddesi 2018 — 2020 (iki yıllık) yılı tahmini bütçenin görüşülerek karara bağlanması hususu olup, söz alan olmadığı için oylamaya geçilmiş 6.Madde geldiği şekliyle ve gelir gider fasılları arasında aktarma, artırma ve azalma yapmaya Vakıf Yönetim Kurulu yetkilidir ibaresinin de eklenmek suretiyle madde oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 7.Maddesi Yönetim Denetim ve Onur kurullarının seçimi maddesi olup verilen önergeye göre her organ için belirlenen asil ve yedek üyelikler ayrı ayrı oylanmak suretiyle kurullar oluşturulmuştur:
Yönetim Kurulu ASIL Üyeleri:
Bilgin AYGÜL, Prof Dr. Kenan ARAZ, Prof Dr. Ruşen KELEŞ, Şevket ARZ, Şenaydın ERYAVUZ, Fikret KAHYAOĞLU, Hayrettin İMAMOĞLU, Elif Güliz BAYRAM, Ömer İMAMOĞLU, İlyas Emre YAYLA, Lemi ATALAY, Yüksel AKSU, Adnan OZYURT,
Yönetim Kurulu YEDEK Üyeleri:
Herdem TOKEL, Sinan GÜVEN, Hamdi İLHAN, Necati DAYI, Erdoğan ÜÇÜNCÜ, Nuri KARA, Coşkun İSKENDEROĞLU, Aslıhan ABANOZ, Ahmet Salih GENÇ, Muammer Zeki GÜVEN, Mustafa SANCAK, Namık GAZİOĞLU, Nizamettin EMİN,
Denetim Kurulu ASIL Üyeleri:
Necmettin SARAL, Murat BEKAR, Bülent BAKİ,
Denetim Kurulu YEDEK Üyeleri:
Fethi YILMAZ, İsmet Tufan YAZICI, Fehmi YILMAZ
Onur Kurulu ASIL Üyeleri:
Mustafa TURHAN, Tevrat Murat BAHADIR, Yusuf Hasan ÇEBİ,
Onur Kurulu YEDEK Üyeleri:
Mehmet Ali YARDIMOĞLU, Mustafa DOĞU, Yusuf Ziya KARAKELLE
Seçilmişlerdir.

Her organ ve her üye için kullanılan oy sayısı aynıdır. Buna göre genel kurula 31 asil ve 10 vekâlet oyu olmak üzere 41 kişinin katıldığı tutanağa geçmesi yönünden bu maddede Genel Kurula katılan üye sayısı belirtilmiştir.

Gündeme ilave edilen ve 8.Madde olarak yer alan, Vakfın 113 sıradaki üyesi Özcan KADAKALOĞLU’nun istifasının görüşülmesi konusunda söz alan olmadığı için Özcan KADAKALOĞLU’nun istifası oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin dilek ve temenniler ve kapanışını içeren ve değişiklikle 9. Madde olarak görüşülen bu maddede, Bilgin AYGÜL söz alarak katılımlarından dolayı üyelere ve divana çalışmaları için teşekkür etti.

Divan Başkanı kurullara seçilenleri tebrik ederek, çalışmalarından dolayı başarı dileklerini iletti. Ayrıca 01.04.2018 tarihinde yapılan istişare toplantısındaki görüşler doğrultusunda Vakıf ve Derneğin çalışmalarını yürütmesi gerektiğini belirtti.

Gündemde başka görüşülecek bir konu olmadığı için genel kurul toplantısına son verildi.13.05.2018

Divan Başkanı
Av. Mahmut BAYRAM
Divan Başkan Yardımcısı
Ali Kemal SANCAK
Divan Yazmanı
Nuri KARA
Yayınlanma Tarihi : 16 Mayıs 2018