Son Güncelleme: 19 Şubat 2019 16:11:29
Trabzon Vakfı Fotoğrafçılık Kulübü
Alpaslan Akbulut Fotoğraf Sergisi
12 Ocak 2019 - 2 Şubat 2019

Değerli büyüğümüz Hayrettin İmamoğlu'nun vefatı nedeniyle Trabzon Vakfı Fotoğrafçılık Kulübü Alpaslan Akbulut Fotoğraf Sergisi'nin açılışının 19 Ocak 2019 Cumartesi günü yapılacağını saygı ile duyururuz.

Yayınlanma Tarihi : 6 Ocak 2019
Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneği´nin 22. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 22. Olağan Genel Kurulu 23 Aralık 2018 tarihinde saat 11:00'de, İnkilap Sokak 18/14 Kızılay-Ankara adresindeki Trabzon Vakfı'nın Toplantı salonunda, Hazirun Cetvelindeki imzalardan tespit edildiği üzere 49 üyenin iştirakiyle toplandı.

Gündemin 1. maddesi gereği, Dernek Başkanı Mustafa Cinel bir konuşma yaptı ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla birlikte Büyük Önder Atatürk ve Cumhuriyet Şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Gündemin 2. maddesi olan Divan Kurulu'nun oluşturulması maddesine geçildi. Genel Kurul üyeleri arasında bulunan Özkan Akçay, Mustafa Cinel, Bilgin Aygül tarafından verilen önerge ile Divan Başkanlığına Mehmet Çolakoğlu'nun, Yazman Üyeliklerine Yusuf Ziya Karakelle ile Kemal Alioğlu'nun seçilmeleri önerildi.
Önerge, Genel Kurulun oylamasına sunuldu ve oybirliği ile kabul edilerek önergede adı geçenler tarafından Divan Kurulu oluşturuldu.

Gündemin 3. maddesi olan Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının görüşülmesi maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dernek Genel Sekreteri Özkan Akçay tarafından, Dernek Mali Raporu olan ve 2017-2018 yıllarını kapsayan gelir-gider tablosu Dernek Saymanı Faruk Güner tarafından okundu. Denetleme Kurulu Raporu ise Denetim Kurulu üyesi Nuri Kara tarafından Genel Kurul üyelerine okundu. Yönetim Kurulunun faaliyet ve hesaplarının Genel Kurulun onayına sunulması talep edildi.

Divan Başkanı Mehmet Çolakoğlu Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları hakkında görüş belirtmek isteyen olup olmadığını Genel Kurula sordu. Sözü edilen raporlar hakkında görüş belirtmek isteyen olmadığından gündemin 4. maddesine geçildi.

Gündemin 4. maddesi olan Yönetim ve Denetim Kurullarının Raporlarının ayrı ayrı oylanarak ibra edilmeleri maddesine geçildi. Divan Başkanı Mehmet Çolakoğlu bir önceki madde gereği Genel Kurul üyelerine okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2 yıllık hesap durumunu gösterir gelir-gider tablosunun ibra edilmesini Genel Kurulun onayına sundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve gelir-gider hesapları oybirliği ile ibra edildi. Yine Divan Başkanı Mehmet Çolakoğlu bir önceki maddede Genel Kurul Üyelerine okunan denetim kurulu raporunun kabulü ile ibra edilmesini Genel Kurul üyelerinin onayına sundu. 2017-2018 yıllarını kapsayan denetim kurulu raporu oybirliği ile kabul ve ibra edildi.

Gündemin 5. maddesi olan üye aidatlarının görüşülerek geçici bütçenin onaylanması maddesine geçildi. Bu maddenin görüşülmesi sırasında 50 TL/YIL olan üyelik aidatının değiştirilmemesi görüşü benimsendi ve Genel Kurulca 50 TL/YIL olan aidatın devamı oybirliği ile kabul edildi. 2019-2020 yıllarındaki gelir-gider kalemlerini gösterir geçici bütçe Dernek Saymanı Faruk Güner tarafından Genel Kurula okundu. Divan Başkanı tarafından geçici bütçe hakkında görüş belirtmek isteyenin olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı. 2019-2020 yıllarındaki gelir ve harcamaları gösterir geçici bütçeyi Divan Başkanı Genel Kurulun onayına sundu. Oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. maddesi olan Yönetim, Denetim, Disiplin Kurullarının seçimi maddesine geçildi. Dernek Üyeleri Bilgin Aygül, Selahattin Alioğlu, Yusuf Ziya Karakelle tarafından Divan Başkanlığına verilen önergede Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelikleri, Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelikleri, Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelikleri için belirlenen isimlerin dışında bu kurullara aday olmak isteyen başka bir adayın olup olmadığı Divan Başkanı tarafından Genel Kurul Üyelerine soruldu. Başka aday çıkmadığından Divan Başkanı açık oylama yapılarak önergede belirtilen isimlerin sözü edilen kurullara seçilmeleri hususunu Genel Kurulun onayına sundu. Genel Kurul, açık oylama yapılarak önergede Genel Kurula sunulan listede isimleri yazılı olan kişilerin Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulları asıl ve yedek üyeleiklerine seçilmelerini oybirliği ile kabul etti.

Buna göre
Yönetim Kurulu Asıl Üyeliklerine;
 1. Asiye Saltık,
 2. Burcu Uzuner,
 3. Çağlar Saral,
 4. Fatma Nur Cumalıoğlu,
 5. Gülen Uzun,
 6. Gülfem Işıl Kotancı,
 7. Murat Alioğlu,
 8. Necmettin Saral,
 9. Özcan Küçük,
 10. Özkan Akçay,
 11. Ülay Gürbay
Denetim Kurulu Asıl Üyeliklerine;
 1. Ali Ünal,
 2. Fehmi Yılmaz,
 3. Serkan Melikoğlu
Disiplin Kurulu Asıl Üyeliklerine;
 1. Nuri Kara,
 2. Aynur Öztekin,
 3. Sermin Güner
seçildiler.

Gündemin 7. maddesi olan dilek ve temennilere geçildi. Divan Başkanı söz almak isteyenin olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Divan Başkanı Mehmet Çolakoğlu Yönetim, Denetim, Disiplin kurullarına seçilenlere Divan Kurulu adına başarılar dileyerek Genel Kurul Toplantısını sonlandırdı.

Yayınlanma Tarihi : 6 Ocak 2019
Ihlamur Konağı Konseri

Trabzon Vakfı Türk Halk Müziği Korosu, Şef Serbülent YASUN yönetiminde 29 Aralık 2018 günü Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi sakinlerine konser verdi.

Yayınlanma Tarihi : 29 Aralık 2018
Hamsi Günü Etkinliği

Vakfımız, Derneğimiz ve Kadın Platformumuzun hazırladığı geleneksel hamsi günü 9 Aralık 2018 günü Vakfımız salonunda gerçekleşti.

Yayınlanma Tarihi : 10 Aralık 2018

“Çınarlarımız ile Söyleşi”

Yıllarını Trabzon’un gelişmesine, kalkınmasına, hemşehrilerimizin eğitimine ve iş sahibi olmasına adamış çok fazla sayıda değerli büyüğümüz olduğu malumlarınızdır. Deneyimleri, köklü bağları, yaşanmışlıkları bağlamında onlardan öğreneceğimiz çok şeylerin olduğundan hiç kuşkumuz yoktur.

Bu amaçla, Vakıf ve de Dernek işbirliği içinde “Çınarlarımız ile Söyleşi” adı altında deneyim paylaşımları programları başlatmaya karar vermiş bulunuyoruz.

“5 Ekim 2018 tarihinde Holiday Inn Hotel'de, açılış konuşmasını Trabzon Vakfı Başkanımız Sn. Bilgin AYGÜL'ün ve moderatörlüğünü Sn. Ahmet PAŞAOĞLU’nun yaptığı yemekli söyleşi programının konukları hepimizin yakından tanıdığı ağabeylerimiz, 1925 Trabzon doğumlu, 1980-1984 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanlığı yapmış, Sn. Hasan MELEK ve 1929 Trabzon doğumlu, Ulusoy Turizm Şirketi Başkanı Sn. Sefer ULUSOY, anılarını ve deneyimlerini hemşehrilerimizle paylaştılar.

Yayınlanma Tarihi : 7 Ekim 2018