Son Güncelleme: 9 Temmuz 2024 11:53:29
TRABZON KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ HAKKINDA

Yaşamımızı sürdürdüğümüz Ankara'da, çok geniş bir hemşeri kitlesinin bulunduğunu gözlemleyen duyarlı kişiler 1976 yılında bir araya gelerek, sayıca çok olan ama bir araya gelemeyen Trabzonluları, hiçbir ayırım gözetmeksizin bir çatı altında toplamayı başarmak amacıyla bir çalışma başlattılar. Sonuçta bu amaçla kurulacak bir derneğin yararına inandılar ve "Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneği"ni kurdular.

Dernek, 1978 yılından bu yana İnkılap Sokak No:18/10 Kızılay-ANKARA adresinde çalışmalarını sürdürmektedir. Amaç, Ankara'da yaşayan tüm Trabzonlulara doğup büyüdüğümüz ilimizin tarihini, sanatını, kültürünü ve folklorunu tanıtarak gelecek kuşaklara aktarmak, kalıcılığını sağlamaktır.

Kısıtlı mali kaynaklarla kurulan derneğimiz, yıllar geçtikçe tüm hemşehrilerimizle kucaklaşmayı başarmıştır. Ayrıca derneğimiz Trabzon'dan herhangi bir nedenle Ankara'ya gelen hemşehrilerimizin sorunlarını gidermeye çalışan bir kurum haline gelmiştir. Bu hizmet yoğunluğunu artırarak bugün de devam etmektedir.

Bu amaçlarla kurulan derneğimizin en önemli çalışmalarını şöyle sıralayabiliriz:

 1. Tarihimizi, sanatımızı, kültürümüzü ve folklorumuzu tanıtıp, sosyal dayanışmamızı en yüksek düzeye çıkarmaktır.
 2. Kuruluş tarihinden bugüne kadar geleneksel olarak 24 Şubat tarihinde, tüm hemşerilerimizin katılımıyla "Trabzon Balosu"nu gerçekleştirmektir.
 3. Her yıl, senede bir gün aralık ayı içerisinde sadece bayan hemşerilerimizin katkı ve katılımları ile dernek lokalinde "Hamsi Günü" düzenlemektedir.
 4. Zaman zaman çevredeki tarihi ve kültürel yerlere geziler düzenlenmektedir.
 5. Türkiye'nin ve Trabzon'un gündeminde olan önemli olayların uzman kişileri tarafından söyleşiler düzenlenmektedir.
 6. Derneğimizin kurucu ve üyeleri, 1986 yılında dernek tüzüğü ile, geniş kapsamlı çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla "Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı"nı kurmuştur. Bu tarihten itibaren vakıf ve dernek her türlü faaliyeti birlikte daha da çeşitlendirerek ve geliştirerek, geniş hemşeri kitlesine taşımaya başlamıştır.
 7. Vakıf ve dernek 1987 yılından 2002 yılına kadar Trabzon'un tarihini, kültürünü ve görsel yanını ön plana çıkaran "TRABZON" dergisini çıkarmıştır.
 8. Aylık söyleşileri vakıf- dernek birlikte yapmaya devam etmektedir. Trabzon Vakfı 1991 yılından bugüne kadar, yüksek öğrenime devam eden Trabzon kökenli üniversite öğrencilerinden 225'ine karşılıksız burs vermiştir. Bu bursların bir kısmı Merhum Yusuf Bayram tarafından vakfımıza bağışlanan dükkanın kira geliri ile karşılanmaktadır.
 9. Ayrıca Trabzon Maçka İlçesi'nin Çatak Mevkii'nde meydana gelen sel felaketi sonrasında, Türkiye çapında yardım kampanyası başlatarak, mağdur yakınlarına yardımda bulunulmuş ve oldukça başarılı olunmuştur.
 10. Trabzon Belediyesi'nin bir ambulansının tıbbi donanımı yapılmıştır.
 11. Trabzonspor'a mali kaynak temin amacıyla yardım kampanyası başlatılıp, maddi destek sağlanmıştır.
 12. Trabzon Valiliği'ne, orta dereceli okullara dağıtılması amacıyla ders araç gereci ve nakit yardımı yapılmıştır.
 13. Ekonomik açıdan Birleşmiş Milletler Küçük Ölçekli Projeler kapsamında "Trabzon Kıyı Yönetimi" araştırmasını yayınlamıştır.
 14. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1866 yılından itibaren yayınlamaya başlayıp, 1918yılına kadar devam eden 527 cilt vilayet salnamesi 22 cildi ve 5754 sayfası "Trabzon Vilayeti Salnamesi"dir. 1869 yılında başlayan Trabzon Salnamelerinin ilgi alanları Samsun-Ordu-Giresun- Trabzon-Gümüşhane-Rize- Artvin ve Batum yöreleridir. Salnameler, bu vilayetlerin yerleşim yerleri, kurum ve kuruluşları, bürokrasisi, belediyeleri, toplumsal ve kültürel yapısı, ekonomik ve ticari yapısı hakkında ayrıntılı bir biçimde istatistik bilgiyi içermektedir. Salnamelerin 22 cildinin basımı tamamlanmış bulunmaktadır.
 15. 2004 yılına kadar Necatibey Caddesi adresinde bulunan Vakfımız, 2004 yılından itibaren İnkılap Sokak No:18/14 Kızılay-ANKARA adresinde yeni bir daire satın alarak derneğimiz ile aynı binada çalışmalarını birlikte sürdürmektedirler.
 16. 21-24 Şubat 2007 tarihleri arasında, Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde ilki gerçekleştirilen "Her Yönüyle Trabzon Etkinlikleri-1" bakanların, milletvekillerinin, bürokratların, yöremizin belediye başkanlarının, Ankara'daki sivil toplum örgütlerinin katkı ve katılımları ile devam etmiş, 2009 yılında üçüncüsü gerçekleştirilmiş, Trabzon'un kültürel ve sanatsal değerleri tanıtılmıştır.
Yayınlanma Tarihi : 29 Temmuz 2009