Son Güncelleme: 10 Nisan 2024 00:23:19
TRABZON KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
21. OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI
 1. Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneğinin 21. Olağan Kongresi 40 üyenin katılımıyla 18 Aralık 2016 Pazar günü saat 11'de Dernek Başkanı Mustafa Cinel’in konuşmasıyla açıldı. İstiklal Marşı okundu, Atatürk, şehitlerimiz ve Derneğimize hizmet eden tüm ölmüşlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu.
 2. Kongre Divan Başkanlığı seçimine geçildi: Şevket Arz Divan Başkanı, Kemal Alioğlu ve Banu Yılmaz Başkan Yardımcılığına seçildiler.
 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dernek Başkanı Mustafa Cinel tarafından okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu üzerinde söz isteyen Bilgin Aygül, Turan Ateş konuşmalarını yaptılar. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.
 4. Denetim Kurulu Raporu okundu. Denetim Kurulu Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.
 5. Üye aidatlarının 25 TL. den 50 TL. ye yükseltilmesine, geçici bütçenin yeni aidatlara göre düzenlenmesine karar verildi.
 6. Dernek Tüzüğünün 5. Maddesi gereği Dernek Üyeliği yükümlülüğünü yerin getirmeyen üyelerin üyelikten çıkarılmalarına ilişkin Disiplin Kurulu Kararı için görüşmeler yapıldı, Yönetim Kurulu, önerinin geri çekilmesini talep etti, önerinin çekilmesi doğrultusunda oy birliği ile karar verildi.
 7. Gündemin 7. Maddesi gereği Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının Selahattin Alioğlu, Aslan Abanoz ve Yusuf Ziya Karakelle tarafından verilen önerge doğrultusunda, organlara başka aday olmadığından seçimine geçildi, önerge oy birliği ile kabul edildi:
  1. Yönetim Kurulu Asil üyeliklerine aday gösterilen Mustafa Cinel, Ömer Faruk İmamoğlu, Murat Alioğlu, Fatma Nur Cumalıoğlu, Ülay Gürbay, İbrahim Eroğlu, Burcu Uzuner, Özkan Akçay, Mustafa Doğu, Faruk Güner, Muammer Zeki Güven,
  2. Yönetim Kurulu Yedek üyeliklerine aday gösterilen Metin Güven, Yüksel Öztekin, Kemal Kurşunoğlu, Kemal Alioğlu, Cemil Özgür Tomar, Mustafa Aksoy, Zeki Mermertaş,
  3. Denetim Kurulu Asil üyeliklerine aday gösterilen Mustafa Şahinoğlu, Ali Ünal, Nuri Kara,
  4. Denetim Kurulu Yedek üyeliklerine aday gösterilen Ekrem Ulusoy, Musa Bekar, Turan Akın,
  5. Disiplin Kurulu Asil üyeliklerine aday gösterilen Asiye Saltık, Ayşegül Güner, Sermin Güner,
  6. Disiplin Kurulu Yedek üyeliklerine aday gösterilen Burhan Yıldırım, Nuha Oğuz, Ahmet Salih Genç,
 8. Turan Ateş, Banu Yılmaz, Kemal Kurşunoğlu, Fatma Nur Cumalıoğlu ve Faruk Güner, Dernek Faaliyetlerinin daha çok üyeye ulaşması konusunda temennilerde bulundular. Dernek Başkanı Mustafa Cinel yeni seçilen Yönetim Kurulu Adına teşekkür konuşması yaptı. Divan Başkanı Şevket Arz yeni seçilen Yönetim ve diğer kurullara başarılar dileyerek Genel Kurulu sonuçlandırdı.

18 Aralık 2016

Yayınlanma Tarihi : 22 Aralık 2016
Trabzon Derneği
Olağan Genel Kurul Toplantısı

Derneğimizin 21. Olağan Kongresi, 11 Aralık 2016 tarihinde saat 11:00'de İnkılap Sokak 18/14 Kızılay-ANKARA adresindeki Trabzon Vakfı Ahmet Yıldız Konferans salonunda aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 18 Aralık 2016 tarihinde aynı yer ve saatte aynı gündem maddeleri ile gerçekleştirilecektir.

Tüm üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM
 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Divan Kurulunun oluşturulması
 3. Yönetim ve Denetim Kurullarının Raporlarının okunup görüşülmesi
 4. Yönetim ve Denetim Kurulları Raporlarının ayrı ayrı oylanarak ibra edilmeleri
 5. Üye aidatlarının görüşülerek Geçici Bütçenin görüşülüp onaylanması
 6. Dernek Tüzüğünün 5. maddesi gereği Dernek üyeliği yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyelerin üyelikten çıkarılmalarına ilişkin Disiplin Kurulu kararının görüşülüp karara bağlanması
 7. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının Seçimi
 8. Dilekler ve kapanış
25 Kasım 2016
Trabzon Derneği Başkanı
Mustafa Cinel
Yayınlanma Tarihi : 29 Kasım 2016
Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneği´nin
20. Olağan Genel Kurulu Yapıldı.
 1. Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneğinin 20. Olağan Genel Kurulu, 28 Aralık 2014 tarihinde saat 11:15'de Başkan Vekili Mehmet ÇOLAKOĞLU tarafından açıldı. Atatürk ve Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu.
 2. Gündemin 2. maddesi gereği Divan Kurulu seçimi yapıldı. Mahmut BAYRAM Divan Başkanlığına, Necmettin SARAL Yazman Üyeliğe oybirliği ile seçildi.
 3. Gündemin 3. maddesi gereği Yönetim ve Denetim Kurullarının raporu okundu. Başkan Selahattin ALİOĞLU söz aldı. Raporla ilgili Mahmut BAYRAM söz aldı, değerlendirmeleri Genel Kurulun dikkatine sundu.
 4. Yönetim ve Denetim Kurulu raporları katılanların oybirliği ile ibra edildi.
 5. Gündemin 5. maddesi gereği geçici bütçe üyelere dağıtıldığından ve bütçe ile ilgili konuşmak için söz alan olmadığından onaya sunuldu. Geçici bütçe oybirliği ile kabul edildi.
 6. Gündemin 6. maddesi gereği yeni Yönetim, Denetim, Onur (Disiplin) kurullarının, Selahattin ALİOĞLU, Mehmet ÇOLAKOĞLU ve Faruk GÜNER tarafından verilen önerge doğrultusunda, organlara başka aday olmadığından seçimine geçildi:
  1. Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine aday gösterilen Mustafa CİNEL, Hikmet TOPALOĞLU, Ömer Faruk İMAMOĞLU, Faruk GÜNER, Fatma Nur CUMALIOĞLU, M.Hamdi İLHAN, Ülay GÜRBAY, Zeki GÜVEN, Özkan AKÇAY, Burcu UZUNER, Özcan KÜÇÜK,
  2. Yönetim Kurulu Yedek üyeliklerine aday gösterilen Mustafa DOĞU, Metin GÜVEN, İbrahim EROĞLU, Yüksel ÖZTEKİN, Kemal KURŞUNOĞLU, Kemal ALİOĞLU, Cemil Özgür TOMAR,
  3. Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine Mustafa ŞAHİNOĞLU, Ali ÜNAL, Nuri KARA,
  4. Denetim kurulu Yedek Üyeliklerine Ekrem ULUSOY, Musa BEKAR, Turan AKIN,
  5. Disiplin Kurulu (Onur) Asil Üyeliklerine Asiye SALTIK, Ayşegül GÜNER, Sermin GÜNER,
  6. Disiplin Kurulu (Onur) Yedek Üyeliklerine Burhan YILDIRIM, Nuha OĞUZ, Ahmet Salih GENÇ oy birliği ile seçilmişlerdir.
 7. Güngör ERSOY söz alarak, Dernek etkinlik ve çalışmalarının Vakıf ile birlikte iyi bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Selahattin ALİOĞLU katılımcılara teşekkür etti. Divan Başkanı Mahmut BAYRAM yeni seçilen Yönetim ve diğer kurullara başarılar dileyerek Genel Kurulu sonuçlandırdı.
Yayınlanma Tarihi : 11 Ocak 2015
Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneği´nin
19. Olağan Genel Kurulu Yapıldı.
 1. Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneğinin 19. Olağan Genel Kurulu, 23 Aralık 2012 tarihinde Başkan tarafından açıldı. Atatürk ve Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu.
 2. Divan Kurulu seçimi yapıldı. Divan Başkanlığına Mustafa CİNEL, Başkan yardımcılığına Yüksel ÖZTEKİN, yazman üyeliklerine Kemal ALİOĞLU ve Muammer Zeki GÜVEN oybirliği ile seçildi.
 3. Gündemin 3. maddesi gereği Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu. Daha sonra Denetim Kurulu raporu okundu ve her iki rapor hakkında görüşme açıldı. Söz alan olmadı.
 4. Gündemin 4. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporu oylandı ve oybirliği ile aklandı. Denetim Kurulu faaliyet raporu oylandı ve oybirliği ile aklandı.
 5. Gündemin 5. maddesi gereği genel geçici bütçe görüşülerek oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
 6. Gündemin 6. maddesine geçildi. Yeni Yönetim, Denetim, Disiplin kurullarının seçimi için adayların Divana bildirilmesi istendi. Divana sunulan ekteki önerge ile liste halinde Yönetim, Denetim ve Disiplin kurullarının açık oylama ile liste halinde yapılması oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. Buna göre ekteki (Ek1) listede adı geçenler Yönetim, Denetim ve Disiplin kuruluna seçildi.
 7. Gündemin 7. maddesi gereği dilek ve temennilerde Güngör ERSOY, Mehmet ÇOLAKOĞLU ve Bilgin AYGÜL söz aldı.

Gündemin dilek ve temenniler kısmında verilen (Ek2) önerge doğrultusunda oylama yapıldı ve bu önerge oybirliği ile kabul edildi.

Ek1:
Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine:
Selahattin ALİOĞLU, Mehmet ÇOLAKOĞLU, Yüksel AKSU, Muammer Zeki GÜVEN, Faruk GÜNER, Ömer Faruk İMAMOĞLU, Dr.Hikmet TOPALOĞLU, Ali ÜNAL, Fatma Nur CUMALIOĞLU, Ülay GÜRBAY, İsmet Rıza ÇEBİ.
Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine:
Disiplin Kurulu Asil Üyeliklerine:

Ek2:

Yayınlanma Tarihi : 11 Ocak 2015
Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneği
18. Olağan Genel Kurulunu
26 Aralık 2010 Pazar günü yaptı.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ
SELAHATTİN ALİOĞLU NECMETTİN SARAL BAYRAKTAR BAYRAKTAR HİKMET TOPALOĞLU YÜKSEL AKSU ERSEL KURT FARUK GÜNER HALİM İSMAİL KARSAN ÖMER FARUK İMAMOĞLU ALİ ÜNAL MUSTAFA BAHADIR

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ (Sırasına göre)
1.İBRAHİM EROĞLU 2.ASIM ERBAY 3.AHMET ASAN 4.ZEKİ MERMERTAŞ 5.SELAHATTİN AKTAŞ 6.CAVİT BAYRAKTAR 7.KEMAL ALİOĞLU

DENETLEME KURULU ASİL ÜYELERİ
1.ÜLAY GÜRBAY 2.DEVRİM HACISALİHOĞLU 3.MUSTAFA ŞAHİNOĞLU

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ (Sırasına göre)
1.MUSA BEKAR 2.TURAN AKIN 3.EKREM ULUSOY

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ
1.HAYDAR BAŞKAN 2.İSMET RIZA ÇEBİ 3.METİN GÜVEN

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELERİ (Sırasına göre)
1.MUSTAFA KURT 2.CEMİL ÖZGÜR TOMAR 3.MAHMUT BAHADIR

Yayınlanma Tarihi : 3 Ocak 2011