Son Güncelleme: 9 Temmuz 2024 11:53:29

Fatih Sultan Mehmet tarafından 1461 yılında fethedilen Akçaabat'ta Roma, Bizans, Komnenos ve Osmanlı dönemine ait tarihi yapıt ve izlere rastlamak mümkündür. Akçaabat'ın, Osmanlı dönemine ait kaynaklarda şehir merkezi "Pulathane", ilçe geneli ise "Akçeabâd" olarak geçmektedir. Cumhuriyet döneminde büyük bölümü Yunanca olan Akçaabat köy adları yerlerine Türkçe isimler konulmuştur. Kronolojik sıralama ile Akçaabat için önemli olayları şu şekilde sıralamak mümkündür;

Fotoğraflarla Akçaabat

 • M.Ö. 700 : Akçaabat, Miletos ticaret kolonilerinin bir uzantısıdır.
 • M.Ö. 312 : Akçaabat Pontus Krallığı'nın eline geçer.
 • 1214 : Akçaabat Trabzon Rum İmparatorluğu'nun eline geçer.
 • 1461 : Akçaabat Trabzon ile birlikte Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı Devleti'nin topraklarına katıldı.
 • 1797 : Akçaabatta büyük bir veba salgını meydana geldi.
 • 1810 : Akçaabat tarihi açısından Osmanlı döneminin en önemli olayı Sargana Savunmasıdır.
 • 1880 : Akçaabat Belediyesi kuruldu
 • 1884 : Akçaabat, Teşkilat Nizamnamesi gereği ilçe kimliğini kazandı.
 • 1893 : Akçaabatta kolera salgını meydana geldi.
 • 20 Nisan 1916 : I. Dünya Savaşı sırasında Çarlık Rusya'sı Akçaabat'ı işgal etmiştir.
 • 17 Şubat 1918 : Düşman işgalinden kurtulan Akçaabat, Cumhuriyet Döneminde kültür, sanat, eğitim, ticaret gibi alanlarda hızla gelişen bir ilçe durumuna gelmiştir.
 • 1923 Kentin Hristiyan Rum ahalisi mübadele ile Yunanistan'a gönderilmiştir.
 • 20 Haziran 1990 : Büyük bir sel felaketi meydana gelmiştir.

Şehrin tarihinde 1810 yılı Ramazan ayı ayrı bir yer tutar. Bu tarihte Rus donanması Sargana mevkiine çıkarma yapmak istemiştir. Akçaabat halkı 48'i kadın olmak üzere 969 şehit vererek yurdu savunmuştur. I. Dünya Savaşı sırasında 20 Nisan 1916 yılında Çarlık Rusya'sı Akçaabat'ı işgal etmiş ancak bu işgal de uzun sürmemiş ve 17 Şubat 1918'de Akçaabat düşman işgalinden kurtulmuştur.bu savunmada kahramanca başarı gösteren salih ağa isimli bir terzi dönemin osmanlı sultanı tarafından kendisine bir yerleşim yeri verilerek(şu anki akçaköy)ödüllendirilmiştir.bu savunmada rol alan değişik ailelerede değişik beldelerde istihkam hakkı verilmiştir.

Akçaabat İlçesi Belde ve Köyleri:

1-Acısu
2-Ağaçlı
3-Akçaköy
4-Akdamar
5-Akören
6-Alsancak
7-Ambarcık
8-Arpacılı
9-Aydınköy
10-Bozdoğan
11-Cevizli
12-Cevizlik
13-Çamlıca
14-Çamlıdere
15-Çilekli
16-Çınarlık
17-Çukurca
18-Demirci
19-Demirkapı
20-Demirtaş
21-Derecik
22-Eskiköy
23-Fındıklı
24-Fıstıklı
25-Gümüşlü
26-Helvacı
27-Kaleönü
28-Karaçayır
29-Karpınar
30-Kemaliye
31-Kirazlık
32-Koçlu
33-Kuruçam
34-Maden
35-Meşeli
36-Meydankaya
37-Ortaalan
38-Ortaköy
39-Özakdamar
40-Özdemirci
41-Salacık
42-Sarıca
43-Sertkaya
44-Şinik
45-Tatlısu
46-Tütüncüler
47-Uçarsu
48-Yeniköy
49-Yeşiltepe
50-Yeşilyurt
51-Yıldızlı
52-Zaferli

Kaynak:tr.wikipedia.org

Yayınlanma Tarihi : 9 Ağustos 2009

Araklı

Doğu Karadeniz'deki diğer yerlerde olduğu gibi Araklı'nın da tarih öncesi arkeolojik çalışmalarla aydınlatılmış değildir. Ancak binyıllar boyunca Doğu-Batı ticaretinin en canlı güzergahı olan İpek Yolunun Karadenize Ulaştığı toprakların üzerinde kurulmuş olması ticari değerinin yanında askeri ve jeostratejik değerlere sahip olması ilçedeki yerleşimin Trabzondan çok sonra olmadığını düşündürtmektedir.

Doğu Karadenizi Güneyden kuşatan ve savunmasını kolaylaştıran, dağlar Anadolu'ya hükmeden yönetimlerin bölge üzerinde otorite kurmasını, ticari ve sair ilişkilerle bölge kültürünün değiştirilmesini uzun süre engellemiş kendi bildiğince kendine yeterek yaşamayı benimseyen bir insan tipinin oluşmasına neden olmuştur.

Hititler döneminde bölgenin madenlerini işleyen halkı Haliblerden maden alındığı, Asurluların Batı İran'dan gelerek bölgeyle sınırlı ticari ilişkilerde bulundukları bilinmektedir.

Bölge ilk sömürgeci ziyaretini M.Ö. 750 yıllarında Miletliler vasıtasıyla yaşadı. Ancak bu yıllarda Kafkasya üzerinden başlayan Kimmer akınları sebebiyle sömürgeciler bölge yerleşmeye fırsat bulamadılar. Kimmerler'den sonra İskitler, Medler ve Persler kısa süreli hakimiyetleri olmuştur. Trabzon çevresindeki halklardan bunların özelliklerine yaşama biçimlerine yetiştirdikleri karakterlere dair bilgilerden sözeden Ksenefon M.Ö. 400 yılında Bayburt-Trabzon yolculuğunda bölgenin yerli halkları olan Kolhlar Makronlarla savaşlarını eseri Anabasiste yazar. Diğer kaynaklarda onaylandığı gibi bölge halkı savaşçılık, arıcılık, meyvacılık ve madencilikle meşgul olup, denizdende faydalanır durumdaydılar.

Ayrıca Araklı'dan Trabzon istikametine doğru yaklaşık 3 km uzakta tarihi Kalecik Kalesi bulunmaktadır ki kale Canayer Kalesi'nin bir uzantısıdır.

Araklı İlçesi Belde ve Köyleri

1-Aytaş
2-Ayvadere
3-Bahçecik
4-Bereketli
5-Birlik
6-Buzluca
7-Çamlıktepe
8-Çankaya
9-Çiftepınar
10-Çukurçayır
11-Değirmencik
12-Dulköy
13-Erenle
14-Erenler
15-Erikli
16-Halilli
17-Hasköy
18-İyisu
19-Kalecik
20-Karatepe
21-Karşıyaka
22-Kayacık
23-Kayaiçi
24-Kaymaklı
25-Kestanelik
26-Köprüüstü
27-Kükürtlü Köyü
28-Merkezköy
29-Ortaköy
30-Pervane
31-Sulakyurt
32-Sularbaşı
33-Taşgeçit
34-Taşönü
35-Taştepe
36-Turnalı
37-Türkeli
38-Yalıboyu
39-Yassıkaya
40-Yeniköy
41-Yeşilköy
42-Yeşilyurt
43-Yiğitözü
44-Yıldızlı
45-Yoncalı
46-Yüceyurt

Kaynak:tr.wikipedia.org

Yayınlanma Tarihi : 9 Ağustos 2009
Arsin

Trabzon'un bir ilçesi olan Arsin Orta Çağdan günümüze küçük bir yerleşim merkezi olarak kurulmuştur. 26 Ekim 1461 tarihinde Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u Fethi ile Osmanlı Devleti topraklarına katılmıştır. 13 Nisan 1916'da Rus işgaline uğrayan Arsin 24 Şubat 1918 tarihinde Rusların çekilmesi ile işgalden kurtarılmıştır.

Arsin 1952 tarihine kadar Yomra ilçesine bağlıydı. Bu tarihte bucak olmuş ve belediye teşkilatı kurulmuştur. Arsin 1957 yılında çıkarılan 7033 Sayılı Yasayla ilçe durumuna gelmiş ve 4 Nisan 1959 tarihinde fiilen teşkilatlandırılmıştır.

Arsin adı, "Temiz" ve "Arınmış" anlamına gelir. Bu adı, tabii plaj durumunda bulunan ilçe kıyılarındaki kumsallardan aldığı söylenmektedir. Fakat günümüzde bölgeden Karadeniz Sahil yolunun geçişi ile herhangi bir plaj kalmamıştır.

Yukardakilerden daha mantıklı olan açıklama isminin bölgede yaşayan Trabzonun eski halklardan miras kaldığı Turklerin de belki bir miktar değiştirerek aynı ismi muhafaza ettiği şeklinde olabilir. Zira ilçede kullanım Arsen şeklinde olup; arınmış arısın vs şeklindeki arı kelimesi yerel terminolojide bulunmamakta günlük hayatta kullanılmamaktadır.

Arsin İlçesi Belde ve Köyleri:

1-Atayurt
2-Başdurak
3-Çardaklı
4-Çiçekli
5-Çubuklu
6-Dilek
7-Elmaalan
8-Gölgelik
9-Güneyce
10-Harmanlı
11-İşhan
12-Işıklı
13-Karaca
14-Oğuz
15-Örnek
16-Özlü
17-Üçpınar
18-Yeniköy
19-Yeşilköy
20-Yolaç
21-Yolüstü

Kaynak:tr.wikipedia.org

Yayınlanma Tarihi : 9 Ağustos 2009