Son Güncelleme: 9 Temmuz 2024 11:53:29
Şalpazarı

Bakanlar Kurulu'nun 19 Haziran 1987 tarih ve 3392 sayılı kararıyla ilçe olan Şalpazarı'nın doğusunda Vakfıkebir ve Tonya, batısında Giresun'un Eynesil ilçesi, kuzeyinde Beşikdüzü ve güneyi Gümüşhane'nin Torul ilçesi topraklarıyla çevrilidir. Trabzon'un ilçeleri arasında doğal güzellikleri ve sosyo-kültürel yapısıyla özel bir yeri olan Şalpazarı'nın tarihi geçmişi de o derece zengindir.

Trabzon'un yetiştirdiği tarihçi Şevket'in Hicri 1294 tarihinde yazdığı "Trabzon Tarihi" adlı eserinde İran'dan sürgüne tabi tutulan Oğuzların 21. boyu Çepnilerden 100 bin kadarının Tirebolu, Görele ve Vakfıkebir (Şalpazarı) yöresine yerleştikleri yazılıdır. Bu belgeye göre Trabzon'un fethinden önce ve sonra yörede özellikle Şalpazarı'nda Çepni Türkleri yaşamaktaydı. Günümüzde Çepnilerin tarihten gelen örf-adet ve ananelerini sürdüren Şalpazarı halkı çalışkanlıkları, yaşadıkları yöreye bağlı oluşları, yardımseverlikleri ve Türkçeyi düzgün konuşmalarıyla dikkat çekmektedirler.

1914 yılında bucak durumuna getirilmiş olan Şalpazarı 1927 yılında Vakfıkebir'e bağlanmıştır. 1997 nüfus sayımında toplam 17.691 olan ilçe nüfusu 2000 yılı sayımında 11.767'si kent merkezi, 19.434'ü köylerde olmak üzere toplam 31.201'e ulaşmıştır. İlçe köylü kadınlarının renk renk giysileri tarihten gelen bir özellik olarak dikkat çekmektedir. Bu konuda ilçe halkının el emeği, göznuru ile ürettiği Çentiler Şalpazarı'nın turistik değeridir.

Şalpazarı İlçesi Belde ve Köyleri

1-Ağırtaş
2-Akçiriş
3-Çamlıca
4-Çarlaklı
5-Çetrik
6-Doğancı
7-Dorukkiriş
8-Düzköy
9-Fidanbaşı
10-Geyikli
11-Gökçeköy
12-Gölkiriş
13-Güdün
14-Kabasakal
15-Karakaya
16-Kasımağzı
17-Kuzuluk
18-Pelitçik
19-Sayvançatak
20-Simenli
21-Sinlice
22-Sütpınar
23-Tepeağzı
24-Üzümözü

Kaynak: tr.wikipedia.org

Yayınlanma Tarihi : 8 Ağustos 2009

Tonya

Şevket Şakir'in "Trabzon Tarihi" adlı kitabına göre Tonya ve dolayına ilk yerleşenlerin Türk boyları olduğu anlaşılmaktadır.

1856 yılına kadar köy olan Tonya bu tarihte bucak olarak teşkilatlandı. Önce Trabzon merkezine bağlı bucak sonra Vakfıkebir'e bağlandı. Tonya, 16 Temmuz 1916 tarihinde Rus işgaline uğradı ve 17 Şubat 1918 tarihinde 1 yıl 7 ay süren düşman işgali sona erdi. Tonya 1954 yılına kadar Vakfıkebir ilçesinin bir bucağı olarak kaldı ve 4 Mart 1954 tarihinde TBMM'nin kararı ile 10 Mart 1954 gün ve 8654 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 9324 sayılı yasayla ilçe haline geldi.

Tonya ilçe merkezi, denizden 20 km. güneyde etrafı tepelerle çevrili Fol deresi vadisinde kurulmuştur. Denizden yüksekliği 755 metre, il merkezine uzaklığı 65 km.dir. Tonya doğudan Akçaabat, batıdan Şalpazarı, kuzeyden Vakfıkebir, güneyden Gümüşhane iline bağlı Torul ilçesi ile çevrilidir. İlçenin alanı 265 km2 dir. Arazi genelde dağlıktır. Bu dağlık arazi akarsular tarafından derin vadilerle yarılmıştır.

Tonya İlçesi Belde ve Köyleri

1-Biçinlik
2-Çamlı
3-Çayıriçi
4-Hoşarlı
5-Kalemli
6-Kalınçam
7-Karaağaçlı
8-Karasu
9-Kayacan
10-Kozluca
11-Kösecik
12-Melikşah
13-Sağrı
14-Sayraç
15-Turalı
16-Yakçukur

Kaynak: tr.wikipedia.org

Yayınlanma Tarihi : 8 Ağustos 2009

Trabzon Merkez İlçe

Trabzon Merkez İlçe Belde ve Köyleri

1-Ağıllı
2-Akkaya
3-Aktoprak
4-Akyazı
5-Ayvalı
6-Bengisu
7-Beştaş
8-Bulak
9-Çamoba
10-Çilekli
11-Çimenli
12-Doğançay
13-Dolaylı
14-Düzyurt
15-Fatih
16-Geçit
17-Gölçayır
18-Gözalan
19-Gündoğdu
20-Gürbulak
21-İncesu
22-Karakaya
23-Karlık
24-Kavala
25-Kireçhane
26-Kozluca
27-Kutlugün
28-Özbirlik
29-Pınaraltı
30-Sayvan
31-Sevimli
32-Subaşı
33-Tosköy
34-Uğurlu
35-Yeniköy
36-Yeşilbük
37-Yeşiltepe
38-Yeşilyurt

Kaynak: tr.wikipedia.org

Yayınlanma Tarihi : 8 Ağustos 2009

Vakfıkebir

Vakfıkebir, Trabzon'un 40 km. batısında olup, ilçe toprakları doğuda Çarşıbaşı, batıda Beşikdüzü, güneyde Tonya ilçeleri ve kuzeyde Karadeniz'le çevrilidir. İlçe merkezi; doğuda Işıklı (Yeros), batıda Zeytin (Yobol) burunları arasında meydana gelmiş genişçe bir körfezin en uç noktasında kuruludur. Bu nedenle ilçe adı coğrafya kitaplarında "Büyükliman" olarak da gösterilir.

Osmanlı "Teşkilat Nizamnamesi" ile ilçe olan Vakfıkebir 20 Temmuz 1916 tarihinde Rus işgaline uğramış, ancak bu acı olay uzun sürmemişti ve 14 Şubat 1918 tarihinde düşman işgalinden kurtarılmıştır.

Vakfıkebir İlçesi Belde ve Köyleri

1-Açıkalan
2-Akköy
3-Aydoğdu
4-Bahadırlı
5-Ballı
6-Bozalan
7-Caferli
8-Çamlık
9-Çavuşlu
10-Deregözü
11-Düzlük
12-Esentepe
13-Fethiye
14-Fevziye
15-Güneyköy
16-Güneysu
17-Hamzalı
18-İlyaslı
19-İshaklı
20-Karatepe
21-Kıranköy
22-Kirazlık
23-Köprücek
24-Mahmutlu
25-Mısırlı
26-Ortaköy
27-Rıdvanlı
28-Sekmenli
29-Sinanlı
30-Soğuksu
31-Şenocak
32-Tarlacık
33-Yaylacık
34-Yıldız

Kaynak: tr.wikipedia.org

Yayınlanma Tarihi : 8 Ağustos 2009
Yomra

İl merkezi Trabzon'a en yakın yerleşim olan Yomra ilçesi için Trabzonlu yazar Kemal Karadenizli yazdığı "Trabzon Tarihi" adlı eserinde, "Üzüm, armut ve bir nevi çekirdeksiz elma yetiştirmekte ve Trabzon'un meyve ihtiyacını karşılamaktadır." tanımını yapmaktadır. Gerçekte Yomra ilçesi geçmişte yetiştirdiği "Yomra Elması" ile ünlenmiş bir ilçemizdir. 17. yüzyılda Karadeniz gezisi sırasında Yomra'dan da geçen ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi seyahatnamesinde çevrede gördüğü meyveleri şöyle anlatmaktadır. "Yiyeceklerden meyveleri, bilhassa kiraz, lahican armudu, Gülabi armudu, Sinop elması, Namık Üzümü, Meleki üzümü ve Frenk üzümü gayet nefis olur. Badılcan (Patlıcan) inciri derler bir inciri olur. Bu incir o kadar lezzetli olur ki benzerlerine Nazilli'de rastlanmaz."

İlçe, Trabzon'dan 15 km. daha doğuda olup 207 km2'lik bir alanı kaplar.

Yomra, Trabzon merkezine bağlı bir bucak iken 1957 yılında ilçe durumuna getirilmiş ve 1959 yılında fiilen teşkilatlandırılmıştır. İlçede belediye örgütü 1953 yılında kurulmuştur. 1997 yılı sayımında 10.719 olan ilçe merkez nüfusu, 2000 yılı sayımında 14.200'e ulaşmıştır. Yomra'nın genel nüfusu 2000 yılında 43.118'dir.

Yomra İlçesi Belde ve Köyleri

1-Çamlıyurt
2-Çınarlı
3-Çukurköy
4-Demirciler
5-Gülyurdu
6-İkisu
7-Kayabaşı
8-Kılıçlı
9-Kıratlı
10-Kömürcü
11-Madenköy
12-Ocak
13-Pınarlı
14-Şanlı köyü
15-Tandırlı
16-Taşdelen
17-Yenice
18-Yokuşlu

Kaynak: tr.wikipedia.org

Yayınlanma Tarihi : 8 Ağustos 2009