Son Güncelleme: 22 Mayıs 2024 00:08:01

Beşikdüzü

Beşikdüzü 1834 yılında Padişah fermanıyla kurulmuş eski bir yerleşim merkezidir. 80 yıl bağımsız ilçe gibi idari teşkilatta yerini almıştır. Birinci Cihan Harbi arefesinde Vakfıkebir'e bağlanmışsa da daha sonra Bakanlar Kurulu 07.12.1953 gün ve 4/1949 sayılı kararıyla Beşikdüzü bucağında Sulh Hakimliği, Nüfus, Tapu Sicil Müdürlüğü, teşkilatları ihdas edilmiştir. Ancak 1958 yılında Tapu ve Nüfus daireleri hariç diğer devlet daireleri kaldırılmıştır.

Eldeki tarihi belgelere göre II. Mahmut'un fermanıyla "ŞARLI" adıyla kurulan Beşikdüzü bucağı 1987 yılında bağlı olduğu Vakfıkebir'den ayrılıp bağımsız ilçe olmuştur.

Beşikdüzü Trabzon'un batısında olup; doğusu Vakfıkebir, batısı Eynesil, kuzeyi Karadeniz, güneyi ise Şalpazarı ilçesi ve kısmen Tonya'nın İskenderli beldesiyle çevrilidir.

Söylentilere göre yöre halkı onüç ve Çepni boylarının torunlarıdır. Bugünkü köy adlarına dikkat edildiğinde rivayetlerin doğruluğu ortaya çıkar, Örneğin; Oğuz, Türkelli, Şahmelik, Kalegüney, Anbarlı ve Seyitahmet gibi. İlçenin Türkelli, Yeşilköy Belde teşkilâtları ve 25 köyü vardır.

Beşikdüzü İlçesi Belde ve Köyleri

1-Ağaçlı
2-Akkese
3-Aksaklı
4-Anbarlı
5-Ardıçatak
6-Bayırköy
7-Bozlu
8-Çakırlı
9-Çıtlaklı
10-Dağlıca
11-Denizli
12-Dolanlı
13-Duygulu
14-Gürgenli
15-Hünerli
16-Kalegüney
17-Kutluca
18-Resullü
19-Sayvancık
20-Seyitahmet
21-Şahmelik
22-Takazlı
23-Türkelli
24-Yenicami
25-Zemberek

Kaynak:tr.wikipedia.org

Yayınlanma Tarihi : 9 Ağustos 2009
Çarşıbaşı

Çarşıbaşı Doğu Karadeniz Bölgesinde Trabzon ilinin 34 km. Batısında, 76 km. alana kurulmuş olan bir yerleşim merkezidir. İlçenin eski adı "İskefiye"dir. Batı komşusu durumundaki ve ilçe olmadan önce bağlı olduğu Vakfıkebir ilçesinde haftanın Pazartesi günleri kurulmakta pazara eksiden gidecek olan halkın geceyi geçirmek için konakladıkları Çarşıbaşı'na "Pazarönü" de denilmektedir.

Çarşıbaşı ilçesinde pazarın 1859 yılında kurulduğu söylenmektedir. Buna göre kasabanın kuruluş tarihi 1850'li yıllara kadar uzandığı anlaşılmaktadır.

Çarşıbaşı, köy iken 1943 Nisan bucak teşkilatı kurulmuş ve bu teşkilat kesintisiz olarak bucak müdürlüklerinin kaldırıldığı yıla kadar devam etmiştir. 1954 yılında ise kasabada belediye kurulmuştur. İlçe oluş tarihi 20.05.1990 olup, kaymakamlık 12.08.1991 tarihinde faaliyete geçmiştir.

Çarşıbaşı ilçesi Doğu Karadeniz Bölgesinde Trabzon - Giresun Sahil karayolu üzerinde 76 km. alana kurulmuştur. Doğusunda Akçaabat, batısında Vakfıkebir, kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Vakfıkebir - Akçaabat bulunmaktadır. İlçenin sahil şeridi 8,9 km.dir. Çarşıbaşı'nın arazi yapısı dağınıktır. Akarsularının en önemlisi Çarşıbaşı merkezinden geçerek denize dökülen İskefiye deresidir.

İlçenin nüfusu; 1997 yılı sayımına göre toplam nüfusu 16,340'tır. İlçede 6 mahalle, 17 köy bulunmaktadır. Şehir nüfusu 7128, köylerin toplam nüfusu 9212 dir.

Çarşıbaşı İlçesi Belde ve Köyleri

1-Çallı
2-Erenköy
3-Fenerköy
4-Gülbahçe
5-Kadıköy
6-Kaleköy
7-Kavaklı
8-Kovanlı
9-Küçükköy
10-Pınarlı
11-Samsun
12-Serpilköy
13-Şahinli
14-Taşlıtepe
15-Veliköy
16-Yavuzköy
17-Yeniköy

Kaynak:tr.wikipedia.org

Yayınlanma Tarihi : 9 Ağustos 2009

Çaykara

Bugünkü Çaykara ilçesi (Kadahor) adı ile Of ilçesine bağlı bir bucak iken 1 Ocak 1948 tarihinde ilçe olarak teşkilatlandırılmıştır. 1927 tarihinde Bucak olmadan önce de KADAHOR adı ile yine "Of"un bir köyü idi. İlçenin 2000 yılı itibariyle nüfusu 7.000, denizden yüksekliği ise 315 metredir. Bu rakam sahilden uzaklaştıkça 3.000 metreyi bulur.

Kuzeyden Of, güneyden Bayburt, doğudan tekrar Of ve kısmen Rize, batıdan Sürmene ile çevreli bulunan Çaykara adını Solaklı ve Eğridere'nin birleştiği yerin hemen yanında Solaklı deresi kenarında bulunan Çaykara memba suyundan alır. Çaykara ve yöresi Rize'ye yakınlığından Türkiye'nin en yağışlı yerlerindendir. Kışları ılık ve karla karışık yağmurlu, yazları sıcak ve yağışlıdır.

879 km2. ilçe topraklarının büyük bölümü devlet ormanıdır. Devlet ormanları içinde kalan açıklık saha ile kültür arazisi karakterinde tapulu ağaçlıklarda bu miktarın içindedir.

Çaykara İlçesi Belde ve Köyleri

1-Akdoğan
2-Arpaözü
3-Aşağıkumlu
4-Ataköy
5-Baltacılı
6-Çambaşı
7-Çamlıbel
8-Çayıroba
9-Demirkapı
10-Demirli
11-Derindere
12-Eğridere
13-Kabataş
14-Kayran
15-Koldere
16-Köknar
17-Köseli
18-Maraşlı
19-Soğanlı
20-Şahinkaya
21-Şekersu
22-Taşkıran
23-Taşlıgedik
24-Taşören
25-Ulucami
26-Uzungöl
27-Uzuntarla
28-Yaylaönü
29-Yeşilalan
30-Yukarıkumlu

Kaynak:tr.wikipedia.org

Yayınlanma Tarihi : 8 Ağustos 2009
Dernekpazarı

Dernekpazarı'nın doğusu Hayrat, batısı Sürmene, kuzeyi Of ve güneyi Çaykara ilçeleriyle çevrilmiş olup, denizden yüksekliği 190 m. Yüzölçümü ise 78 km2'dir. İlçenin coğrafi yapısı tamamen dağlık ve engebelidir. Uzungöl vadisinden gelen Solaklı Deresini Holo deresi de besleyerek ilçenin ortasından geçerek Of ilçesi üzerinden Karadeniz'e dökülür. Yükselen rakımların dışındaki tüm yerleşim yerlerinde ılıman bir iklim görülür. En fazla yağış ilkbahar mevsiminde olur. İlçe Trabzon'a 70 km. uzaklıkta olup, Of ve Çaykara arasında, Solaklı Deresi üzerinde kurulmuştur.

Dernekpazarı İlçesi Belde ve Köyleri

1-Akköse
2-Çalışanlar
3-Çayırbaşı
4-Gülen
5-Günebakan
6-Ormancık
7-Taşçılar
8-Tüfekçi
9-Yenice
10-Zincirlitaş

Kaynak:tr.wikipedia.org

Yayınlanma Tarihi : 8 Ağustos 2009
Düzköy

İlçemiz Haçka Köyü iken 1944 yılında Akçaabat ilçesine bağlı bir bucak haline gelmiş ve Düzköy adını almıştır. Bucakta ilk belediye teşkilatı 1960 yılında kurulmuştur. 9 Mayıs 1990 tarih ve 3644 sayılı yasa gereğince ilçe ünvanını almıştır. İlçe nüfusu 1995 yılı nüfus sayımına göre ilçe merkezi 7386 olmak üzere toplam 23.683'tür. İlçe merkezinin Trabzon'a uzaklığı 40 km. olup, denizden yüksekliği 735 metredir.

Düzköy İlçesi Belde ve Köyleri

1-Alazlı
2-Aykut
3-Çalköy
4-Çayırbağı
5-Çiğdemli
6-Gökçeler
7-Gürgendağ
8-Küçüktepeköy
9-Taşocağı

Kaynak:tr.wikipedia.org

Yayınlanma Tarihi : 8 Ağustos 2009