Son Güncelleme: 25 Şubat 2020 02:27:38

ANMA

Trabzon Derneği eski Başkanı ve
Trabzon Vakfı eski Yönetim Kurulu Üyesi
Merhum SABAHATTİN SAĞIROĞLU
29 Nisan 2018 Pazar Günü Cebeci Asri Mezarlığında
ölümünün 22. yılında mezarı başında anıldı.

Yayınlanma Tarihi : 29 Nisan 2018

2016 Yılı Sabahattin Sağıroğlu Trabzon’a Hizmet Ödülü
Tarihçi-Yazar VEYSEL USTA´ya verildi.

Sabahattin Sağıroğlu Trabzon’a Hizmet Ödülü, eylemiyle, söylemiyle, düşüncesiyle Trabzon'a yönelik çalışmalar yapmış, hizmet etmiş insanlara verilmektedir.

Veysel Usta, 1961 yılında Trabzon’un Şalpazarı İlçesinde doğdu.  İlk, Orta ve Lise öğreniminden sonra 1981-1982 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesini bitirdi. 1984 yılında Uzman olarak göreve başladığı Kültür Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğünde 1994-2005 yılları arasında Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2005 yılından buyana Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümünde Öğretim Elemanı olarak görev yapmaktadır.

Trabzon tarihi ve kültürü konusunda çeşitli araştırmalar yapan Veysel Usta’nın ilk araştırma-inceleme yazısı 1985 yılında Trabzon’da yayımlanan bir dergide yayımlandı. Bu tarihten itibaren Trabzon ve çevresi tarihine dair yazdığı bilimsel makaleler Tarih ve Toplum, Toplumsal Tarih, Milli Kültür, Türk Dünyası Araştırmaları, Türk Kültürü, E Dergisi gibi ulusal nitelikli dergilerde yayımlandı. Çalışmalarını özellikle II. Meşrutiyet, Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemi Trabzon tarihine yoğunlaştırarak bu konularda düzenlenen uluslararası ve ulusal nitelikli bilimsel sempozyumlarda tebliğler sundu, makaleler yazdı, kitaplar yayımladı. Trabzon tarihi ve kültürüne dair düzenlenen sempozyumların bilim ve düzenleme kurullarında görev alan Veysel Usta, bildiri kitaplarında editör olarak çalıştı.

1999 yılında Kenan Sarıalioğlu ile birlikte başta Trabzon olmak üzere Doğu Karadeniz bölgesi tarihi ve kültürü hakkında üretilmiş bilimsel nitelikli eserleri yayımlamak üzere kurdukları Serander Yayınevi’nin editörlüğünü yürütmektedir. Bu çerçevede 150’yi aşkın kitaba editörlük yaptı. 2006 yılından itibaren altı ayda bir çıkan ve 23. sayısı Kasım 2017 tarihinde yayımlanan hakemli, akademik Karadeniz İncelemeleri Dergisi’nin de editörlüğünü yapmaktadır.

Özellikle I. Dünya Savaşı sırasından Doğu Karadeniz bölgesinin bir kısmında yaşanan Rus işgali ve muhacirlik konusundaki çalışmalarını, Rusya arşivlerinde de sürdürmüş olup elde ettiği belgelerle konuya dair çok sayıda bilimsel konferans vermiş, radyo ve televizyon programlarına katılmıştır. Trabzon’da faaliyete geçen Trabzon Şehir Müzesi ve Ortahisar Tarih Müzesi’nde danışman olarak görev alan Usta, açılış çalışması süren Edebiyat Müzesi’nde de danışmanlık görevini sürdürmektedir.

Kitapları: 
 • Tarihi, Coğrafyası, Folkloru ile Trabzon, (1988)
 • Aziz Aktulga Hayatı, Kişiliği ve Şiirleri (Trabzon Belediyesi, 1990)
 • Balkan Harbinde 87. Alay / Trabzon Gönüllüleri (Trabzon Belediyesi,1994; Serander Yayınları 2009)
 • Milli Mücadelede Trabzon Vilayetiyle Yazışmalar (Prof. Dr. Mesut Çapa ile) (Trabzon Valiliği, 1995)
 • Cumhuriyetin İlk Yıllarında Trabzon Vilayetiyle Yazışmalar (Prof. Dr. Mesut Çapa ile) (Derya Kitabevi, 1997)
 • 1930-1940 Yılları Vilayet Belgelerine Göre Trabzon (Komisyon) (Trabzon Valiliği, 1997)
 • Kitap ve Kütüphane Şiirleri Antolojisi (Kültür Bakanlığı,1998)
 • Anabasis’ten Atatürk’e Seyahatnamelerde Trabzon (Serander Yayınları, 1999)
 • Atatürk ve Trabzon. Fotoğraflar-Belgeler-Demeçler (Serander Yayınları, 2000)
 • Ahmed Rıza Trabzonî ve Manzume-i Sivastopol (Kültür Bakanlığı, 2000)
 • Arşivlere Yansıyan Belgelerle Trabzon’da Atatürk Sevgisi. (Trabzon Belediyesi, 2005)
 • Mustafa Reşit Tarakçıoğlu Hayatı, Hatıratı ve Trabzon’un Yakın Tarihi (Serander Yayınları, 2009) (Prof. Dr. Hikmet Öksüz ile birlikte)
 • Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Tarihi 1884-1950, (Ticaret ve Sanayi Odası Yayınları, 2009) (Prof. Dr. Hikmet Öksüz ve Prof. Dr. Kenan İnan ile)
 • Trabzon’da Spor I-II cilt, (A Grafik Yayınları 2011) (Prof. Dr. Hikmet Öksüz ve Atilla Alp Bölükbaşı ile)
 • Müdafaa-i Hukuk ve İstiklal Harbi Tarihinde Giresun, Osman Fikret Topallı (Hazırlayan: Veysel Usta) (Serander Yayınları, 2011)
 • Tarihe ve Kültüre Adanmış Bir Ömür: Mahmut Goloğlu’nun Yazıları. (Prof. Dr. Mehmet Okur ve Prof. Dr. Rahmi Çiçek ile) (Atatürk Araştırma Merkezi, 2016)
 • Başlangıçtan Halkevleri’ne Trabzon’da Tiyatro, (Prof. Dr. Ömer İskender Tuluk ile) (Serander Yayınları, 2017)
Makale ve Bildirilerinden bazıları
 • Bilinmeyen Bir Şair; Trabzonlu Rızaî ve Manzume-i Sivastopol. (Türk Dünyası Tarih, 1991)
 • Muharebe-i Kara Fatma. (Milli Kültür, 1991)
 • Trabzon’da Terakkiperver Fırka’nın Kuruluşu. (Tarih ve Toplum, 1994)
 • Ağaoğlu Ahmet Bey’in Milli Mücadelede Trabzon’da Verdiği Konferans. (Türk Kültürü 1996)
 • Cumhuriyet Türkiye’sinin Örnek Bir Devlet Adamı: Hasan Hüsnü Saka. (Hasan Saka’ya Armağan,. Birleşmiş Milletler Türk Derneği, 1996.)
 • Trabzon’da Saz Şairleri. (Folklor Edebiyat Dergisi. 1997)
 • Geçmişten Günümüze Trabzon Kütüphaneleri. (KTÜ tarafından düzenlenen “Geçmişten Geleceğe Trabzon Sempozyumu” Bildirisi.) (Müteferrika Dergisi 1997)
 • Erzurum Kongresi’nin Casusu Ömer Fevzi Bey ve Kongre Aleyhindeki Yazıları.(Toplumsal Tarih 1998)
 • Ağaoğlu Ahmet Bey’in Ermeni Katliamları Hakkında Bilinmeyen Bir Konferansı: Behbud Han Cevanşir’in Katli. (Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 2001)
 • Nazım Hikmet'in Trabzon Günleri. (Milliyet Sanat, Nisan 2002)
 • Trabzonlu Şairler Mehmet Murat ve Mehmet Edip Bey Arasında İstiklal Marşı Üzerine Bir Tartışma.(E Dergisi, Mart 2002)
 • Ali Şükrü Bir İttihatçıydı. Prof. Dr. Mehmet Altan'ın ‘Birinci Cumhuriyet Üzerine Notlar’ Adlı    Kitabına Bir Eleştiri. (Virgül Dergisi, Mayıs 2002.)
 • Trabzon’da Muhalif Bir Portre: Esat Ömer Eyyubi, Hayatı, Kişiliği, Gazeteciliği, Şair ve Yazarlığı. Trabzon’da Edebiyat-Edebiyatta Trabzon Sempozyumu. Kasım 2004. TÖMER Trabzon Şubesi ve Trabzon Belediyesi İşbirliğiyle)
 • Rus Bilimler Akademisi Heyeti Tarafından İşgal Yıllarında Trabzon’da Yapılan Çalışmalar ve Rusya’ya Götürülen Eserler. (Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 153, Aralık 2004.)
 • Osman Fikret Topallı ve ‘Milli Mücadelede Giresun Hatıratı’, (Karadeniz Tarihi Sempozyumu 25-26 Mayıs 2005, Trabzon 2007 KTÜ Yayınları,  Cilt:2, s. 969-982.
 • Kırım Harbi’nin Canlı Bir Tanığı: Rızâî ve Eseri Manzûme-i Sivastopol, Ciepo-17 Sempozyumu, 18-23 Temmuz 2006, Trabzon.
 • Bir Tanığın Kaleminden Hüseyin Avni Alparslan Bey, Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, Ankara 2009, Giresun Belediyesi Yayınları, Cilt: 2.
 • Trabzon Metropoliti Hrisantos’un Paris Konferansı’na Sunduğu Muhtıranın Tenkidi, 19 Mayıs ve Milli Mücadelede Samsun Sempozyumu 15-17 Mayıs 2009, Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi.
 • Karadeniz Bölgesi’nin Demografik Yapısına Dair Bir İnceleme, (Mehmet Okur ile) History Studies, Volume 1/1 2009
 • Trabzon Tarihine Bütüncül Bir Bakış, TMMOB Trabzon Kent Sempozyumu, 08-10 Eylül 2011
 • Trabzon’da Bolşevik Bir Aydın: Kahkahacı Esat Ömer Eyyubi, Hayatı, Siyasi Kişiliği, Gazeteciliği, Şair ve Yazarlığı, Müteferrika, Bahar 2011, sayı: 41.
 • Hatıratına Göre Ali Şakir Ağanoğlu, Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, 26-28 Nisan 2013.Akçaabat Belediyesi.
 • I. Dünya Savaşı Sırasında Rus Donanmasının Trabzon ve Çevresini Bombalaması, (Hikmet Öksüz ile), Türkiyat Mecmuası, 2014, Cilt 24.
 • Tanıkların Kaleminden Rus İşgalinden Sonra Trabzon’un Durumu, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 2014, Sayı 17.
 • II. Meşrutiyet ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Trabzon’da Kadın, (Bahar Usta Baki ile)Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 2016, Sayı 20.
 • Kadınların Toplumsal Yaşama Katılmalarında Öncü Bir Kurum: Trabzon Biçki Dikiş Yurtları, Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu, 20-21 Nisan 2017, Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Trabzon’da Bazı Kültür Değerlerinin/Varlıklarının Turizm Destinasyonuna Katılması Hakkında Bir Değerlendirme, (M. Reşat Sümerkan ile) Dokap Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu 23-24 Ekim 2017, Karadeniz Teknik Üniversitesi.
Yayınlanma Tarihi : 30 Aralık 2017
Sabahattin SAĞIROĞLU Anıldı.

Vakfımız ve Derneğimiz kurucularından;
Derneğimiz eski Başkanı
Merhum
Sabahattin SAĞIROĞLU
29 Nisan 2017 Cumartesi Günü Saat 13:00'de Cebeci Asri Mezarlığında
mezarı başında anıldı.

Yayınlanma Tarihi : 29 Nisan 2017

Trabzonlu iş adamı Celal Hekimoğlu´na ödül

Trabzon İli ve İlçeleri, Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfının her yıl geleneksel olarak verdiği Sabahattin Sağıroğlu Trabzon’a Hizmet Ödülü bu yıl Trabzon’a büyük katkılar veren iş adamı Celal Hekimoğlu’na verildi.

61SAAT HABER SERVİSİ - Trabzon İli ve İlçeleri, Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfının her yıl geleneksel olarak verdiği Sabahattin Sağıroğlu Trabzon’a Hizmet Ödülü bu yıl Trabzon’a büyük katkılar veren iş adamı Celal Hekimoğlu’na verildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan ödül törenine Trabzon Valisi Yücel Yavuz, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, DKİB Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Hekimoğlu Şirketler Grubu kurucusu Celal Hekimoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Celil Hekimoğlu, çeşitli kamu kurumlarının il müdürleri, iş adamları ve spor camiasından bir çok isim katıldı. Ödül töreninin açılışında konuşan Trabzon İli ve İlçeleri, Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanı Bilgin Aygül, “Celal Hekimoğlu, Trabzon’da çok zor olanı gerçekleştirdik. Onlarca ülkeye ihracat yapan, çok farklı sektörlerde döküm gerçekleştiren birkaç fabrikayı Trabzon’da kurdu. Binlerce insana istihdam sağladı. Onu çok değerli buluyoruz. Çalışmalarının devamını ve başarılarının devamını diliyoruz. Kendisi bu ödüle gerçekten layık bir ağabeyimiz” dedi.

BİR CİVATA İMALATINDAN BAŞLADI…
Ardından Celal Hekimoğlu’nun yakın arkadaşlarından Rüştü Araz, “Sanayi kurmak, zor bir iş., Pele Trabzon’da kurmak zor bir iş. Bütün ihracatçı, sanayicilerin bir çoğu batıda kuruluyor. İstanbul, Adrapazarı gibi illerde. Trabzon’da alt yapısı fazla olmayan zorluklar içinde, bir cıvata imalatından başlayarak onlarca ülkeye büyük ağır sanayi ihracatı yapabilen ancak Celal Bey gibi kararlı, bütün gününü buna sarf eden kendi gayreti ile bu sanayi bu imalatı yapan kişiye mahsustur. Kendisini kutluyorum. Kendisinden sonra oğulları da aynı beceriye devam ediyorlar. Bu Trabzon için büyük istihdam sağladı. Yüzlerce kişi onun sayesinde ekmek yiyor burada. Kendisinin ve ailesinin hekimi olarak bundan sonra ki hayatında başarılar diliyorum” diye konuştu.

HİÇ BİR ZAMAN ENGELLERDEN GERİ ADIM ATMADI
Yine yakın arkadaşlarından TEV Başkanı Hasan Melek ise “Celal beyi anlatmak çok zor. Öyle 3 dakikada 5 dakikada anlatılacak bir arkadaşımız dostumuz değil. Hakikaten gerek ülkeye gerek şehrimize yapmış olduğu katkıları bilmem anlatabilecek miyim?” diyerek başladığı konuşmasını, “Kadim dostumdur. İş hayatına başladığı günden beri kendisini yakinen takip etmişimdir. Hakikaten bugüne gelmesi çok zor oldu, çok mücadele verdi. Ama doğduğu şehre ve ülkeye bir katkı yapmak için hiçbir zaman karşısına çıkan engellerden geri adım atmadı. Mücadele etmiştir, bugünlere gelmiştir. Bugün kendisine verilecek plaketi çoktan hak etmiştir. Hatta ben ona her zaman diyorum. Senin heykelin dikilmesi lazım. Bu kadar zorlukları aşıp başarmak kolay değil. Tesisini gel bizim şehrimize kur, biz size her türlü desteği vereceğiz dendi. Hayır dedi. Ben doğduğum büyüdüğüm şehre hizmet etmek istiyorum. Bu şehre borcumu ödemek istiyorum. Hakikaten sözünde durdu. İşleri bugüne getirdi. Gelişmiş ülkelere parça satmak kolay değil. Çocukları da maşallah kendisine destek oluyor. Onlarda babadan aldığı bayrağı daha ileri taşımak için büyük gayret içindeler” ifadeleriyle bitirdi.

TRABZON BÜKORKASİSİ
DKİB Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan’da konuşmasında, Trabzon’da ki bürokrasinin sanayiciye çıkardığı engellere değindi. Gürdoğan, “Babamın arkadaşı. Sanayinin kurucusu. Trabzon sanayisinin en zirve yaptığı zamanlar vardı. Sanayi sitesinin kuruluşunda Celal amca ve arkadaşları, hep beraber Trabzon Sanayi Sitesini oluşturdular. Orada devam ettikten sonra Trabzon’da ki bürokrasinin, yer verilmemesine rağmen kendisi kayaları kırarak, Eskişehir’de Adapazarı’nda ona bedava arsalar verilmesine rağmen gitmedi. Çok büyük sanayi kuruluşları arasında anılabilecekti. Onu burada tutan Trabzon sevdası. O inadın karşılığını alabilmiş mi alamamış. Bürokrasiler zaman içinde çok önümüzü kesiyor. ÇED raporları şunlarla bunlarla uğraştı. Herkes şunu söylüyor. Trabzon sanayi şehri değil. Trabzon turizm önü ön plana çıkmalı. Bende ikna ediyorum. Trabzon sanayi şehri. Bugün Celal Hekimoğlu gibi inancı sanayicilerin önünü açmamız gerek. Trabzon ağır sanayi olmayan, olmaz diyenlerin önünde Celal Hekimoğlu ve ailesinin kurmuş olduğu şehir. Dünyanın dört bir tarafına ihracat yapıyor. Nasıl yaptığını ben İhracatçılar Birliği Başkanı olarak bilenlerdenim. Trabzon’da sanayi olabileceğini gösterdiği için gelecek adına hep beraber alkışlamak istiyorum” dedi.

TRABZON’DA BİN 400 FİRMA, 20 BİN İSTİHDAM
TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, “Geçmişte bir çimento fabrikamız vardı. Ama özel sektör olarak büyük ir sanayi Hekimoğlu ailesi ile görüldü. O örnek ile Trabzon’da bin 400 firma ve 20 bin istihdamla devam ediyor. Bu sanayinin ve ticaretin şehrimizde kökünün nereye gittiğini göstermek adına bizim için son derece önemli.
Bir darbe kalkışmasında ülkenin çektiği sıkıntıyı hepimiz gördük. Yaşamaya da devam ediyor. Umarız en kısa zamanda ülke stabil hale gelir. Normale döneriz. Her kalkışmada, her darbede ülkemiz geriye gidiyor. Bu ülke buna layık değildir. Coğrafi konum olarak baktığımızda, girişimcisine baktığımızda ülkemiz başarıdan başarıya gitmesi lazım” dedi.

ÇOK BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTI
Programda son olarak konuşan Trabzon Valisi Yücel Yavuz, “bu tür olaylar bu tür etkinlikler toplumda dinamizmi arttıran güzel etkinliklerdir. Daha önce ki konuşmacıların anlattığı gibi Türkiye’miz, Cumhuriyetin ilanından sonra dünya sahnesinde değişik alanlarda çok büyük başarıya imza attı. Özel sektör en büyük başarıya imza atılan alandır. Özel sektörde kendileri şahsına münhasır başarıyla değer büyüklerimiz. Ben Trabzon – Gümüşhane hattında giriş yaptığım da Hekimoğlu şirketlerinin iş yerlerinin inşaatı gördüğümde sorardım. Hekimoğlu ailesi derlerdi. Bugün bu güzel ödülü vermek nasip oldu. Bu da hem devletin hem milletin kamu ve özel sektörün buluşmasında güzel bir örnek. Celal beye ve ailesine Trabzon’umuza daha iyi imkanlar sunulmasına rağmen millete memlekete yatırım yapacağım demesi çok büyük örnek teşkil ediyor. Teşekkür ediyorum, devletimiz, milletimiz ve Trabzon’umuz adına.

GENÇ NESİLLERLE BULUŞTURMAK İÇİN PLANLAMA...
Şunu arkadaşlarımıza talimat verdim. Özellikle tecrübe paylaşımı konusunda özel sektör başta olmak üzere kendi alanında başarılı olmuş büyüklerimiz ve arkadaşlarımızı genç nesillerle buluşturmak için planlama yapacağız. Müşterek platform oluşturacağız. 15 Temmuz’da ülkemiz büyük badire atlattı. Bu konuda milletimiz bütün dünyaya örnek oldu. STK’ların gösterdiği duruş ve dirayetleri örnek oldu. Özel sektörümüz, sanayi sektörümüz, ticaret sektörümüz hepsi tek vücut oldu. İnşallah bu tür girişim bir daha yaşamayız. Bunun olması halinde millet olarak nasıl bir reaksiyon göstereceğimizi ülke ve dünyaya gösterdik. Demokrasi zaferi kazandık. Her sıkıntıdan bir ders çıkarmamız lazım” diye konuştu. Konuşmaların ardından Celal Hekimoğlu’na ödülü takdim edildi.

http://www.61saat.com/bolgesel/trabzonlu-is-adami-celal-hekimoglu-na-odul-h321067.html

Yayınlanma Tarihi : 27 Temmuz 2016

2015 Yılı Sabahattin Sağıroğlu Trabzon’a Hizmet Ödülü

2015 Yılı Sabahattin Sağıroğlu Trabzon’a Hizmet Ödülü, sanayici CELAL HEKİMOĞLU’na verildi.

Trabzon Vakfı ve Trabzon Derneği tarafından kente emeği geçen kişilere verilen Trabzon’a Hizmet Ödülü, sanayici Celal Hekimoğlu’na verildi.
Sanayici Celal Hekimoğlu’na 2015 Yılı Sabahattin Sağıroğlu Trabzon’a Hizmet Ödülü takdimi nedeniyle Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda tören düzenlendi. Törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Ak Parti İl Başkanı Haydar Revi, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim kurulu Başkanı Ş. Güngör Köleoğlu, DKİB Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Celal Hekimoğlu’nun dostları, ailesi, işadamları ve Hekimoğlu şirketler grubu çalışanları katıldı.

Trabzon Vakfı Başkanı Bilgin Aygül, törenin başlangıcında yaptığı konuşmada, “Öncelikle 15 Temmuz’da yaşadığımız kötü olayları ve bu kalkışmayı kınıyorum. Bir daha böyle bir şey yaşanmamasını diliyorum. Gerçekten şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anmak gerek. Türkiye’yi ciddi bir felaketten kurtardılar” dedi. Aygül, “Trabzon Vakfı ve Trabzon Derneği olarak bir özendirme ödülümüz var. 1996 yılında dernek başkanımız Sebahattin Sağıroğlu bir trafik kazasında vefat etti ve onun adına bir ödül koyduk. 2015 yılının ödülünün sahibi, abimiz, dostumuz, sanayici ve işadamımız Sayın Celal Hekimoğlu oldu. Trabzon’da çok zor olanı, imkânsız olmadığını göstererek yaşama geçirdi. 1960 yılında bir bijon ve cıvata atölyesinden yola çıkarak, onlarca ülkeye ihracat yapan, çok farklı sektörlerde hassas dökümler üreten birkaç fabrikayı Trabzon’da kurdu, binlerce insanımıza istihdam sağladı. Onu gerçekten çok değerli buluyoruz. Bu ödüle layık bir abimiz. Kendisine Trabzon’a katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ise konuşmasında “Hekimoğlu ailesi, Trabzon’da sanayinin bugünkü duruma gelmesinde önemli bir öncülük yaptı. İnsanımızın aklı gördüğündedir. Nerede bir başarı görse ona yönelir. Trabzon bir ticaret merkeziydi. Zaman içinde sanayi yatırımlarını gördüğü için sanayiye de girmeye başladı. Geçmişte sadece Çimento fabrikamız vardı. Ama Hekimoğlu ailesini de görenler sanayiye girmeye başladı ve şu anda sanayide bin 400 firma ve yaklaşık 20 bin istihdam bulunuyor. Hızlı şekilde de gelişiyor. Başta Celal Hekimoğlu’na ve tüm ailesine, sanayiye katkılarından dolayı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Celal Amca’ya da Allah sağlıklı uzun ömürler versin ki, böyle insanları örnek olarak gösterebilelim. Şehrimizde sanayinin ve ticaretin kökünün nerelere gittiğini göstermesi bakımından da çok çok önemli” şeklinde konuştu.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz da, bu tür etkinliklerin toplumda dinamizmi ve heyecanı artırdığına dikkat çekerek “Türkiyemiz, Cumhuriyet’in ilanından sonra dünya sahnesinde değişik alalarda çok büyük başarılara imza attı. Ama özel sektör en büyük başarıya imza atan alandır. Bunun sebebi de, her biri kahraman olarak gördüğüm, özel sektörde kendi nevi şahıslarına münhasır başarılarıyla sanayide kendilerini ispatlamış değerli büyüklerimizdir. Bu ödül, devletin, milletin, kamuyla özel sektörün buluşmasına çok güzel bir örnek. Celal Bey’in, daha iyi imkânlar sunulmasına rağmen, ‘ille de memleketime yatırım yapacağım’ demesi çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Bunu yıllar içinde başardığı için kendisine devletimiz, milletimiz Trabzon’umuz adına teşekkür ediyorum. Hayırlı ve başarılı hizmetlerinin devam etmesini diliyorum. Böyle tecrübeli kişiliklerin deneyimlerini gençlere aktarması için çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi konusunda bir çalışma yapılmasını da temenni ediyorum” diye konuştu.

2015 Yılı Trabzon’a Hizmet Ödülü Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve Trabzon Vakfı Başkanı Bilgin Aygül tarafından sanayici Celal Hekimoğlu’na takdim edildi. Sanayici Celal Hekimoğlu, ödülü almasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:
"Bu sanayiyi burada kurmak için ilk hamleyi yaptığım zaman Eskişehir Valiliği’nden teklif geldi. 200 dönümlük bir yer verdiler, orada kurmam için. Ben, Trabzonluyum. Trabzonumu çok severim. Milletimi çok severim. Aynı zamanda ben bir Türk’üm. 15 Temmuz olaylar hiç yakışmadı. Çok kötü oldu. Çok şükür neticede başarılı olamadılar. İlkokul mezunuyum. Bijon yaptığım dönemlerde İstanbul’dan bir gazeteci geldi ve bana ‘Hangi okul mezunusun’ diye sordu. Ona, ‘Kireçhane ilkokulunu bitirdim. Ortaokulu, liseyi, üniversiteyi Selamet Garajı’nda bitirdim, doktoramı Avrupa’da yaptım’ cevabını verdim. Çok şaşırdı ve beni yatırımlarım nedeniyle tebrik etti. Trabzon’da sanayi olmaz diyenler hata yapıyor. Ben yaptım ki; ilkokul mezunuyum. Şimdi Trabzon’da ne başarılı mühendislerimiz var. Trabzon’un önünü açtım. Öyle bir sanayi kurdum ki, kim ne yaparsa yapsın her şeyi bizim şirketimizden temin edebilir, yardım alabilir. Trabzonumuzu büyütmek, ülkemize, milletimize faydalı olabilmek için sanayi yapmamız şarttır. Çünkü sanayisiz ülke ilerleyemez. Trabzon’da sanayi zor olur tabi ama yapılması lazım. Trabzon’un gençlerine, mühendislerine güveniyorum."

http://www.milliyet.com.tr/hekimoglu-na-trabzon-a-hizmet-odulu-trabzon-yerelhaber-1486594/

Yayınlanma Tarihi : 27 Temmuz 2016